Skip to content

Szkolenia „Integrowana Ochrona Roślin”

W ramach poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarła umowę z Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) w Brwinowie oddział w Radomiu (lider projektu) oraz partnerami konsorcjum: Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytutem Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB w Puławach, na realizację projektu, którego celem było przeprowadzenie szkoleń pt. „Integrowana Ochrona Roślin”.

W szkoleniach uczestniczyło 96 doradców z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Izb Rolniczych, CDR oraz z prywatnych podmiotów świadczących usługi doradcze.

Szkolenia odbywały się w okresie od maja do września 2020 r. podczas trzech dwudniowych zjazdów i były realizowane w trzech modułach: sadowniczym, warzywniczym i rolniczym. Pracownicy Instytutu Ogrodnictwa przeprowadzili łącznie 28 godzin wykładów oraz 220 godzin zajęć praktycznych w terenie i w laboratoriach. Koordynatorem szkoleń z ramienia Instytutu Ogrodnictwa była dr hab. Mirosława Cieślińska, która prowadziła również zajęcia praktyczne dotyczące chorób wirusowych. Wykłady oraz zajęcia terenowe i laboratoryjne realizowane były przez dr hab. Grażyna Soikę (szkodniki upraw warzywnych), dr Agatę Broniarek-Niemiec (choroby grzybowe roślin sadowniczych), dr Annę Jarecką-Boncelę oraz dr Magdalenę Ptaszek (choroby grzybowe roślin warzywnych), dr Małgorzatę Sekrecką (szkodniki roślin sadowniczych), dr Małgorzatę Tartanus (narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu zabiegu ochrony w sadach i uprawach warzywniczych, szkodniki roślin sadowniczych) oraz dr Artura Godynia i mgr Waldemara Świechowskiego (technika ochrony roślin rolniczych, warzywniczych i sadowniczych).

Podczas wykładów, które odbywały się w CDR o/Radom, uczestnicy szkoleń  mieli możliwość zapoznania się z zasadami integrowanej ochrony roślin, charakterystyką szkodników oraz patogenów powodujących choroby grzybowe, bakteryjne, wirusowe i fitoplazmatyczne roślin sadowniczych i warzywnych, ze sposobami zapobiegania występowaniu i metodami zwalczania tych agrofagów oraz narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu zabiegu ochrony.

Zajęcia praktyczne prowadzono w sadzie doświadczalnych Instytutu Ogrodnictwa w Dąbrowicach, w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym (RZD) IUNG-PIB w Grabowie n/Wisłą oraz w prywatnych gospodarstwach rolnych, warzywniczych i sadowniczych. Podczas zajęć prowadzonych w terenie, uczestnicy szkoleń zdobywali umiejętność rozpoznawania chorób i szkodników występujących w uprawach roślin sadowniczych i warzywnych oraz powodowanych przez nie objawów chorobowych i uszkodzeń.

Na zajęciach praktycznych prowadzonych w szklarniach i laboratoriach Instytutu Ogrodnictwa, uczestnicy zapoznali się z metodami wykrywania i identyfikacji sprawców chorób i szkodników (testy ELISA, PCR oraz testy biologiczne do wykrywania wirusów i fitoplazm, obserwacje mikroskopowe grzybni i zarodników poszczególnych sprawców chorób, obserwacje szkodników pod binokularem, przegląd zbiorów entomologicznych i uszkodzeń na różnych organach roślin).

Zajęcia praktyczne z techniki ochrony roślin rolniczych, warzywniczych i sadowniczych z wykorzystaniem ciągnika z opryskiwaczem prowadzone były w RZD IUNG-PIB, w Zakładzie Agroinżynierii IO oraz na polach i w sadach doświadczalnych IO. Przedmiotem tych zajęć były  zagadnienia związane przygotowanie opryskiwacza do zabiegu, z techniką ochrony roślin ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych podzespołów opryskiwacza i ich sprawności technicznej badanej pod kątem wpływu na jakość zabiegu, wyposażenia opryskiwacza poprawiającego bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska, kalibracji opryskiwacza oraz metod ograniczania znoszenia cieczy użytkowej.

Ankieta wykazała wysoki poziom satysfakcji doradców, którzy pozytywnie ocenili tematykę, formułę i poziom merytoryczny prowadzonych przez pracowników Instytutu wykładów i zajęć praktycznych.

Szkolenia dla kolejnych grup doradców będą kontynuowane w 2021 r.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: