Skip to content

Szkolenia pt. „Podstawy diagnostyki sprzętu do stosowania środków ochrony roślin”

24 i 25 listopada br. w trybie online, odbyły się dwa szkolenia pt. „Podstawy diagnostyki sprzętu do stosowania środków ochrony roślin”, na których wykładowcami byli pracownicy naukowi Zakładu Agroinżynierii IO-PIB. Szkolenia przygotowano w ramach zadania 6.7 „Doskonalenie techniki ochrony roślin” z Obszaru 6. „Integrowana ochrona roślin oraz ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin” – dotacja celowa MRiRW.

Podczas szkoleń omówiono zagadnienia z dwóch bloków tematycznych:

1. Technika ochrony upraw:

  • „Opryskiwacze – wyposażenie i stosowanie” – prof. dr hab. Ryszard Hołownicki
  • „Rodzaje i dobór rozpylaczy” – prof. dr hab. Ryszard Hołownicki
  • „Kalibracja opryskiwaczy”– dr hab. Grzegorz Doruchowski, prof. IO
  • „Kalibracja opryskiwaczy – ćwiczenia w formie filmu” – dr hab. Grzegorz Doruchowski, prof. IO

2. Badanie sprawności technicznej sprzętu ochrony roślin:

  • „Przepisy prawne i zasady ogólne” – dr Artur Godyń
  • „Procedura badania i protokół kontroli” – dr Artur Godyń
  • „Badanie opryskiwaczy – ćwiczenia w formie filmu” – dr Artur Godyń
  • „Badanie zaprawiarek do nasion – ćwiczenia w formie filmu” – dr Artur Godyń.

W szkoleniach uczestniczyło blisko 100 osób (ze względów technicznych, każdorazowo max dostęp dla 50 stanowisk) – pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Ćwiczenia dotyczące kalibracji i badania stanu technicznego sprzętu ochrony roślin, realizowane zwykle w formie bezpośredniej, zostały tym razem wcześniej nagrane, a następnie odtworzone w czasie szkolenia online. Po zakończeniu każdego ze szkoleń, ale też w ich trakcie, odbywała się dyskusja za pośrednictwem czatu. 

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: