Skip to content

SZKOLENIE DLA INSPEKTORÓW PODMIOTÓW CERTYFIKUJĄCYCH W SYSTEMIE INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN WARZYWNYCH.

Skierniewice, 30 listopada 2023 r.

30 listopada 2023 roku odbyło się szkolenie online dla inspektorów podmiotów certyfikujących w systemie Integrowanej Produkcji zorganizowane w ramach zadania 6.3 finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W szkoleniu uczestniczyło ponad 320 osób, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, inspektorzy podmiotów certyfikujących, osoby indywidualne a także pracownicy Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ośrodków Doradztwa Rolniczego z całej Polski. Koordynatorem merytorycznym szkolenia była Pani prof. dr hab. Mirosława Cieślińska. Uczestników szkolenia przywitała Prof. dr hab. Bożena Matysiak – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych IO-PIB. Dalszą część szkolenia poprowadziła dr hab. Grażyna Soika, prof. IO. Pierwszy refeferat wygłosił dr Grzegorz Gorzała z Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (GIORiN) w Warszawie, w którym  przedstawił i przepisy prawne oraz zasady certyfikacji związane z Integrowaną Produkcją Roślin warzywnych, dzięki czemu uczestnicy uzyskali wgląd w aktualne regulacje i wymagania. W dalszej części spotkania  dr hab. Grażyna Soika, prof. IO zaprezentowała metodyki Integrowanej Produkcji roślin warzywnych opracowane i zaktualizowane w latach 2022-2023, a następnie omówiła metodykę Integrowanej Produkcji marchwi ze szczególnym zwróceniem uwagi na wymagania, zawarte w listach obligatoryjnych które musi spełnić producent, aby uzyskać certyfikat Integrowanej Produkcji. Następnie dr Agnieszka Włodarek przedstawiła metodykę Integrowanej Produkcji cebuli. Po wysłuchaniu prezentacji, odbyła się dyskusja, podczas której  uczestnicy szkolenia mieli okazję do zadawania prelegentom pytań dotyczących z Integrowanej Produkcji roślin warzywnych.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: