Skip to content

Szkolenie praktyczne z zakresu pobierania prób materiału szkółkarskiego do badań laboratoryjnych

29 czerwca 2022 r. na terenie Ośrodka Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa – Sp. z o.o. w Prusach oraz Sadu Doświadczalnego IO – PIB w Dąbrowicach odbyło się szkolenie praktyczne z zakresu pobierania prób materiału szkółkarskiego do badań laboratoryjnych. Spotkanie przygotowano w ramach realizacji zadania 3.12. „Opracowanie i  aktualizacja metodyk oceny materiału szkółkarskiego” finansowanego w  ramach dotacji celowej przez Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi. Celem tego działania jest opracowanie i  aktualizacja metodyk pobierania prób i oceny laboratoryjnej materiału szkółkarskiego na potrzeby urzędowych kwalifikatorów i  dostawców materiału szkółkarskiego roślin owocowych.

Organizatorem szkolenia był Instytut Ogrodnictwa – PIB, we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa odział w Krakowie oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa odział w Łodzi a także Ośrodkiem Elitarnego Materiału Szkółkarskiego w Prusach. Szkolenie otworzyli: prof. dr hab. Dorota Konopacka – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa – PIB, Krzysztof Smaczyński – z-ca Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dr Paweł Bielicki –  kierownik zadania 3.12. Wykład pt.: „Europejski Zielony Ład – wyzwania dla rolnictwa” wygłosił dr Adam Sitarskiz  Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Straszków. Kolejnym punktem spotkania były zajęcia praktyczne w grupach.

Uczestnikami szkolenia byli pracownicy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z całej Polski oraz producenci materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych. Każdy z   uczestników otrzymał zaświadczenie o ukończeniu praktycznego szkolenia dotyczącego pobierania prób materiału szkółkarskiego.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: