Skip to content

Szkolenie pt.: „NAWOZOWE PRODUKTY MIKROBIOLOGICZNE skuteczne w poprawie jakości plonów i żyzności gleby”

Skierniewice, 6 grudnia 2023 r.

6 grudnia 2023 roku na wniosek Departamentu Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Instytucie Ogrodnictwa – PIB odbyło się szkolenie pt.: „NAWOZOWE PRODUKTY MIKROBIOLOGICZNE skuteczne w poprawie jakości plonów i żyzności gleby”. Celem szkolenia było przekazanie aktualnych informacji na temat polskich nawozowych produktów mikrobiologicznych oraz biostymulatorów wzbogaconych mikrobiologicznie, ich zastosowań w rolnictwie, identyfikacji molekularnej pożytecznych mikroorganizmów, a także zasad wprowadzania tych produktów do obrotu. Uczestników spotkania przywitała prof. dr hab. Bożena Matysiak – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych IO-PIB. Dalszą część szkolenia poprowadziła prof. dr hab. Lidia Sas-Paszt koordynator merytoryczny warsztatów. Podczas prezentacji pt. “Polskie nawozowe produkty mikrobiologiczne i biostymulatory wzbogacone mikrobiologicznie w uprawach roślin ogrodniczych” Pani Profesor przybliżyła uczestnikom najnowsze trendy i innowacje w tej dziedzinie. Wykład rozpoczął się od wprowadzenia do problematyki nawozów mikrobiologicznych, definiując ich rolę we wspieraniu upraw roślin ogrodniczych. Kluczowym elementem prezentacji było przedstawienie konkretnych przykładów zastosowań nawozów mikrobiologicznych w polskich warunkach uprawowych. Pani Profesor przedstawiła wyniki badań i praktyczne doświadczenia polowe, ukazując, jak stosowanie tych produktów poprawia wzrost wegetatywny, jakość plonów oraz ogólną zdrowotność roślin ogrodniczych i rolniczych. Omówiła przykłady zastosowania biostymulatorów w uprawie konkretnych gatunków roślin. Podkreśliła jednocześnie korzyści dla środowiska, związane m.in. z ograniczeniem stosowania tradycyjnych nawozów chemicznych i środków ochrony roślin. Całość prezentacji prof. dr hab. Lidii Sas-Paszt była bogata w konkretne przykłady biostymulacji pod wpływem bionawożenia w uprawach roślin oraz wyniki badań, co sprawiło, że uczestnicy szkolenia uzyskali kompleksową wiedzę na temat polskich nawozowych produktów mikrobiologicznych, bionawozów i biostymulatorów wzbogaconych mikrobiologicznie. Prof. Lidia Sas-Paszt omówiła także cele i wyniki projektu EcoNutri „Innowacyjna koncepcja i ekologicznie zrównoważone technologie nawożenia w rolnictwie, zapobiegające i ograniczające zanieczyszczenia gleby, wód i powietrza” ze szczególnym uwzględnieniem zadania 2.1. „Doskonalenie i optymalizacja technologii recyklingu odpadów organicznych oraz uwalniania składników mineralnych” i podzadania 2.1.3 „Opracowanie konsorcjów mikroorganizmów (na bazie pożytecznych mikroorganizmów z SYMBIO-BANKu Instytutu Ogrodnictwa – PIB – InHort)”. W kolejnej części spotkania Dr Krzysztof Górnik omówił technologie mikrobiologicznego zaprawiania nasion oraz korzystny wpływ biopreparatów mikrobiologicznych na poprawę jakości materiału siewnego i wydajność fotosyntezy roślin. Dr Anna Lisek przedstawiła temat identyfikacji molekularnej pożytecznych mikroorganizmów w nawozowych produktach mikrobiologicznych i w glebie. Kolejna prezentacja została wygłoszona przez przedstawiciela Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytut Badawczego – dr hab. Annę Gałązkę i dotyczyła zastosowań nawozowych produktów wzbogaconych mikrobiologicznie w rolnictwie i ochronie środowiska, szczególnie w  uprawie roślin bobowatych. Szkolenie było platformą wymiany wiedzy naukowej i praktycznej. Zakończyło się podsumowaniem i otwartą dyskusją, co świadczy o dużym zainteresowaniu uczestników tematem. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a także przedsiębiorstw zajmujących się produkcją nawozów, bionawozów i mikrobiologicznych produktów nawozowych.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: