Skip to content

Szkolenie z zakresu pobierania prób materiału szkółkarskiego.

16 maja 2022 r.

16 maja 2022 r. w Instytucie Ogrodnictwa – PIB w trybie online odbyło się szkolenie z zakresu pobierania prób materiału szkółkarskiego. Wykłady przygotowano w ramach realizacji zadania celowego 3.12. „Opracowanie i aktualizacja metodyk oceny materiału szkółkarskiego” finansowanego w ramach dotacji celowej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem tego zadania jest opracowanie i aktualizacja metodyk pobierania prób i oceny laboratoryjnej materiału szkółkarskiego na potrzeby urzędowych kwalifikatorów i dostawców materiału szkółkarskiego roślin owocowych. Organizatorem szkolenia był Instytut Ogrodnictwa – PIB, we współpracy z Działem Nadzoru Nasiennego Wojewódzkiego Inspektoratu PIORiN
w Krakowie, który udostępnił uczestnikom spotkania online platformę Cisco Webex.

Szkolenie otworzył dr Paweł Bielicki, kierownik zadania. W swojej prezentacji przedstawił zakres prac dotyczących opracowywania i aktualizacji metodyk oceny materiału szkółkarskiego w 2022 roku. Następnie zostały wygłoszone prezentacje dotyczące szkodliwości i diagnostyki oraz zasad pobierania próbek materiału szkółkarskiego do badań laboratoryjnych na obecność różnych patogenów, obejmujących wirusy, wiroidy, fitoplazmy, bakterie, grzyby oraz agrofagi. Autorami prezentacji byli: prof. dr hab. Piotr Sobiczewski,
dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO, dr Anna Poniatowska, dr Małgorzata Sekrecka, dr Tadeusz Malinowski, dr Wojciech Warabieda oraz mgr Monika Michalecka. Dwie prezentacje, dotyczące szkodliwości i diagnostyki nicieni oraz zasady pobierania próbek glebowych na obecność długaczy i węgorków, autorstwa dr Dawida Kozackiego, zostały przygotowane w formie pliku wideo i udostępnione wszystkim osobom biorącym udział w spotkaniu.

Uczestnikami szkolenia byli pracownicy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z całej Polski oraz producenci materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych. Liczba wysłanych linków z dostępem do platformy online wyniosła ponad 200 udostępnień.

Druga, praktyczna część szkolenia, dotyczącego pobierania prób materiału szkółkarskiego odbędzie się 29 czerwca 2022 r. na terenie Ośrodka Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa – Sp. z o.o. w Prusach.

Organizatorem spotkania będzie Instytut Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach, we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa odział w Krakowie oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa odział w Łodzi a także Ośrodkiem Elitarnego Materiału Szkółkarskiego w Prusach. Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu praktycznego szkolenia dotyczącego pobierania prób materiału szkółkarskiego.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: