Skip to content

Targi Sadownictwa i Warzywnictwa (TSW)

Kielce, 18-19 stycznia 2023 r.

18-19 stycznia 2023 roku w nowej lokalizacji – Targi Kielce S.A. odbyła się XIII edycja Targów Sadownictwa i Warzywnictwa (TSW), której organizatorem była Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. Patronat merytoryczny nad Targami objął Instytut Ogrodnictwa – PIB.

Jednym z głównych punktów części inaugurującej targi było wręczenie nagród im. Profesora Szczepana Pieniążka przez Dyrektora Instytutu Ogrodnictwa − PIB i jednocześnie Przewodniczącą Kapituły – prof. dr hab. Dorotę Konopacką. Nagrody za innowacyjne produkty przyznane zostały firmom: Agro Smart Lab/BIO ACTIW za AGRO ECA PROTECT, Osmia Future sp. z o.o. za Osmia Box – ul dla pszczół samotnic oraz Vantage Polska sp. z o.o za ROBOTTI. Dodatkowo wyróżnieniem uhonorowano firmę Agrosimex sp. z o.o. za produkt Rhizosum N plus.

Odwiedzający mogli poszerzyć zakres swojej wiedzy uczestnicząc w wydarzeniach towarzyszącym targom: Konferencji Truskawkowej, Konferencji Sadowniczej, Konferencji poświęconej ogrodnictwu ekologicznemu i zrównoważonemu, Konferencji Warzywniczej oraz  Konferencji Jagodowej – porzeczka i malina. Wśród wykładowców i prowadzących poszczególne sesje znaleźli się pracownicy naukowi naszej jednostki: prof. dr hab. Lidia Sas-Paszt, dr hab. Grzegorz Doruchowski, prof. IO, dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO, dr Wojciech Piotrowski. Podczas trwania Targów uczestnicy mogli zapoznać się z ofertami licznych firm z branży ogrodniczej. Wśród wystawców swoje stoisko miał także Instytut Ogrodnictwa − PIB wraz z Ośrodkiem Elitarnego Materiału Szkółkarskiego. Na wspólnej powierzchni prezentowane były wyniki uzyskane podczas realizacji projektów badawczych Instytutu Ogrodnictwa: ProgramuWieloletniego IO 2015-2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”, CPPO „Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych”, LFPPO „Laboratorium fizjologii pozbiorczej produktów ogrodniczych”, RCBO „Regionalne Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej jako ośrodek integrujący ochronę ex situ różnorodności biologicznej województwa łódzkiego”, BIO-FERTIL „Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie”, BiofruitNET „Zwiększenie innowacyjności ekologicznej produkcji owoców poprzez silną sieć wiedzy”, ResBerry  „Kształtowanie odporności roślin jagodowych w uprawie ekologicznej poprzez poprawę bioróżnorodności i innowacyjne strategie gospodarowania”, EXCALIBUR „Wykorzystanie wielofunkcyjnego potencjału glebowej różnorodności biologicznej w ogrodnictwie”, BioHortiTech „Ulepszone technologie bio-inokulacji i ściółkowania żywymi roślinami dla integrowanych upraw ogrodniczych”, PROMIO „Promocja gospodarcza regionu woj. Łódzkiego poprzez internacjonalizację działalności badawczo-rozwojowej i edukacyjnej Instytutu Ogrodnictwa”.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: