Skip to content

Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2022

Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW to największa w Polsce impreza branżowa, stanowi miejsce spotkań z producentami owoców i warzyw, środków ochrony roślin, dystrybutorami maszyn ogrodniczych, nawozów oraz dostawcami usług dla branży ogrodniczej.

12-13 stycznia 2022 roku w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie odbyła się XII edycja targów. Organizatorem wydarzenia była Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., a Instytut Ogrodnictwa – PIB tradycyjnie już objął je swoim patronatem merytorycznym. W uroczystym otwarciu wzięła udział prof. dr hab. Dorota Konopacka – Dyrektor IO – PIB, która jednocześnie wręczyła nagrody im. Prof. Szczepana A. Pieniążka uhonorowanym firmom za działalność cechującą się innowacyjnością, przyjazną dla środowiska naturalnego i wydatnie wspierającą produkcję ogrodniczą, usprawniającą pracę oraz wpływającą na poprawę wyników ekonomicznych gospodarstw ogrodniczych. Nagrody otrzymali: Timac Agro Polska, Osmia Future, Agrosimex, Royal Brinkman, Nexbio oraz Wiesław Królik.

Podczas wydarzenia uczestnicy mogli zapoznać się z ofertami licznych firm z branży ogrodniczej oraz poznać najnowsze trendy oraz nowości rynkowe z kraju i z zagranicy. Wśród wystawców swoje stoisko miał również Instytut Ogrodnictwa – PIB, na którym prezentowane były wyniki uzyskane podczas realizacji projektów badawczych: Programu Wieloletniego IO 2015-2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości
i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”, Programu Wieloletniego IHAR-PIB/IO 2015-2020 „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju” oraz projektów: Biofruitnet „Boosting Innovation in Organic Fruit production through stronger networks”, BioSafeFood „Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami”, Excalibur H2020 „Wykorzystanie wielofunkcyjnego potencjału glebowej różnorodności biologicznej w ogrodnictwie”, Biofertil „Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie”, Domino „Dynamiczne ściółkowanie gleby i stosowanie recyklingowych ulepszaczy glebowych w celu zwiększenia różnorodności biologicznej, odporności i zrównoważonego rozwoju intensywnych, ekologicznych sadów owocowych i winnic”. Zaprezentowane zostało również Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych, Laboratorium fizjologii pozbiorczej produktów ogrodniczych, Regionalne Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej,
a także Platforma Nawodnieniowa. Przedstawiona też została oferta Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych.

Targi TSW znane są nie tylko z wystawy, ale przede wszystkim z konferencji wygłaszanych na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Podczas tej edycji odbyło się blisko 50 wykładów poprowadzonych przez polskich i zagranicznych specjalistów i naukowców, na których poruszono najważniejsze tematy dostarczające rozwiązań w zakresie uprawy oraz produkcji owoców i warzyw.  W tym gronie znalazł się pracownik naukowy IO – PIB dr Krzysztof Rutkowski, który przedstawił wykład pt. „Jak utrzymać jakość owoców w handlu”.

Jedną z nowości targów była konferencja „Przetwórstwo owoców i warzyw”, w ramach której swoje referaty wygłosili:

  • prof. dr hab. Dorota Konopacka „Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych (CPPO) – innowacyjne przetwórstwo”,
  • dr Anna Wrzodak „Kiszone warzywa – produkty o unikalnych właściwościach sensorycznych
    i dietetycznych”

W panelu dyskusyjnym konferencji udział wzięły także dr hab. Monika Mieszczakowska-Frąc, prof. IO oraz dr hab. Ewa Ropelewska, prof. IO.

Targi Sadownictwa i Warzywnictwa to jedno z największych wydarzeń branży ogrodniczej w Europie Środkowo-Wschodniej, które przyciąga kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających oraz kilkuset wystawców zarówno z kraju jak i z zagranicy.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: