Skip to content

Uroczysta inauguracja projektu „Laboratorium fizjologii pozbiorczej produktów ogrodniczych (LFPPO)”

Marszałek województwa łódzkiego Pan Grzegorz Schreiber, 14 stycznia 2021 r. osobiście wręczył prof. dr hab. Dorocie Konopackiej, dyrektor Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach symboliczny czek na dofinansowanie Laboratorium Fizjologii Pozbiorczej o wartości ponad 5,8 mln.. W wydarzeniu uczestniczyli również Ewa Wendrowska, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, oraz dr Waldemar Kiszczak, pracownik naukowy Zakładu Biologii Stosowanej.

Laboratorium Fizjologii Pozbiorczej Produktów Ogrodniczych – najnowocześniejsza w Polsce komórka badawczo-rozwojowa – zostanie utworzona w ramach projektu współfinasowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014–2020. Projekt ma na celu unowocześnienie infrastruktury badawczo-rozwojowej Pracowni Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej Owoców i Warzyw. Zakłada modernizację sterująco-monitorującego systemu utrzymującego atmosfery kontrolowane (KA) oraz układu chłodniczego, a także zakup i uruchomienie aparatury do ilościowej i jakościowej weryfikacji przemian fizjologicznych w przechowywanych surowcach i produktach. Pozwoli to na prowadzenie badań i kreowanie innowacji w dziedzinie technologii przechowywania (w tym inteligentnych opakowań) oraz komercjalizację wiedzy i wdrażanie zaleceń dla utrzymania wysokiej jakości produktów ogrodniczych. Koordynatorem Projektu jest dr inż. Krzysztof Rutkowski – Kierownik Zakładu Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw oraz kierownik Pracowni Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej Owoców i Warzyw Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego.


Zespołowi w składzie: dr Krzysztof Rutkowski, dr Maria Grzegorzewska, dr Kalina Sikorska-Zimny, dr Anna Skorupińska, mgr inż. Ewa Badełek, mgr inż. Aneta Matulska, mgr inż. Anna Ciecierska, Jolanta Rochalska, dr Zbigniew Jóźwiak, inż. Karol Fabiszewski, Szymon Kwaśniewski, Włodzimierz Ziółkowski serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: