Skip to content

Uroczyste rozpoczęcie budowy Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych

Skierniewice, 24 listopada 2022 r.

24 listopada 2022 r. w Instytucie Ogrodnictwa – PIB miało miejsce uroczyste rozpoczęcie budowy CENTRUM INNOWACYJNYCH I ZRÓWNOWAŻONYCH TECHNOLOGII OGRODNICZYCH zainicjowane symbolicznym „wbiciem szpadla”. Wydarzenie to swoją obecnością uświetniło wielu znakomitych Gości −  Pan Henryk Kowalczyk, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Krzysztof Ciecióra,  Podsekretarz Stanu MRiRW, Pan Robert Telus, Poseł na Sejm RP, Pan Rafał Ambrozik, Senator RP, Pan Antoni Macierewicz, Marszałek Senior Sejmu RP, Pan Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego, Pani Ewa Wendrowska, Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pan Janusz Ciesielski, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Łodzi, Pani Beata Ozga – Flejszer, Zastępca Dyrektora KOWR OT w Łodzi, Pani Nina Dobrzyńska, Dyrektor Departamentu Hodowli Roślin MRiRW.

Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych (CIZTO) to nowoczesny kompleks laboratoryjny, gdzie interdyscyplinarne zespoły naukowe będą prowadziły badania na rzecz rozwiązywania najbardziej istotnych i kluczowych dla produkcji ogrodniczej problemów gospodarczych o podłożu środowiskowym, takich jak: susza hydrologiczna, zanieczyszczenia i erozja gleb, zwalczanie chorób i szkodników roślin oraz hodowla nowych odmian roślin ogrodniczych. Planowane w ramach opracowanej agendy badania wpisują się w założenia strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

Przedsięwzięcie zostało wpisane na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej oraz uwzględnione w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Łódzkiego. Inwestycja uzupełni infrastrukturę Instytutu pozwalając na konsolidację rozproszonych zespołów badawczych oraz ułatwi ich komunikację z podmiotami zewnętrznymi, co będzie sprzyjać wspólnemu wypracowaniu koncepcji i propozycji tworzenia innowacyjnych produktów oraz usług na rzecz wzmocnienia potencjału branży ogrodniczej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji brutto szacowany jest na 48 881 tys. zł, dotacja netto będzie stanowiła 33 874 tys. zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2022-2023.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: