Skip to content

Uroczystości z okazji 100 lat ogrodnictwa w SGGW

W wydarzeniu z okazji 100 lat ogrodnictwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wzięło udział wielu znamienitych gości związanych z Wydziałem Ogrodniczym. Spotkanie rozpoczęli Pani Dziekan − dr hab. Marzena Wińska-Krysiak oraz Pan Dyrektor Instytutu Nauk Ogrodniczych − dr hab. Dariusz Wrona, którzy przybliżyli uczestnikom historię Wydziału oraz sylwetki osób zasłużonych dla jednostki.

Wykład inauguracyjny na temat „Fitoremediacji powietrza w terenie zurbanizowanym” wygłosił Pan dr hab. Arkadiusz Przybysz przedstawiając interesujące wyniki badań nad zastosowaniem zadrzewień w miastach. Podkreślił także znaczenie wprowadzenia dodatkowych stref zieleni w postaci łąk miejskich.

Tematykę „Zielonego Ładu” przybliżył zebranym Pan dr Mirosław Korzeniowski ze Stowarzyszenia Agroekoton, zwracając uwagę na potrzebę ciągłej współpracy w tym temacie z kadrą naukową Instytutu Ogrodnictwa − PIB i innych jednostek. Opisał problemy wynikające z wycofywania substancji czynnych środków ochrony roślin, a także możliwości wdrażania technologii rolnictwa zrównoważonego.

Gratulacje z okazji tak istotnego jubileuszu, na ręce Gospodarzy w imieniu pracowników naszej jednostki złożyła Pani Dyrektor − prof. dr hab. Dorota Konopacka. W trakcie uroczystości podziękowała również Panu prof. dr. hab. Kazimierzowi Tomali, Prorektorowi SGGW za wieloletnią, wytrwałą pracę i pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Naukowej IO-PIB.

Uroczystość była okazją do wręczenia okolicznościowych medali i odznaczeń, szczególnie dla osób związanych z branżą ogrodniczą.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: