Skip to content

V Krajowe Dni Pola Boguchwała 2024

Boguchwała, 14-16 czerwca 2024 r.

14-16 czerwca 2024 roku w Boguchwale odbyły się V Krajowe Dni Pola, których organizatorem był Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W uroczystości wziął udział minister Czesław Siekierski, a także reprezentanci władz państwowych i samorządowych.

Spotkanie, odbywające się pod hasłem „Nowoczesne rolnictwo”, miało na celu promocję innowacji w produkcji roślinnej poprzez prezentację osiągnięć polskiej hodowli roślin oraz ofert firm wspierających rolnictwo. W bogatym programie znalazły się prezentacje ekspertów, panele dyskusyjne, warsztaty oraz wystawy najnowocześniejszych rozwiązań rolniczych związanych z: agrotechniką, ochroną roślin, hodowlą zwierząt oraz zrównoważoną produkcją żywności. Piątek, obchodzony pod hasłem „Dzień młodego rolnika”, zgromadził specjalistów z Ośrodków Doradztwa Rolniczego i jednostek naukowych, w tym z Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego, którzy służąc młodzieży radą i pomocą, zorganizowali dla nich liczne konkursy i lekcje pokazowe.

Podczas Krajowych Dni Pola nasza jednostka miała także swoje stoisko w strefie ogrodniczej, w której w ramach zadania celowego 10.1. „Prowadzenie działalności upowszechnieniowej, prowadzenie współpracy i wymiana wiedzy z praktyką w ramach systemu AKIS” finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaaranżowana została mini wystawa z dostępnych w tym terminie owoców i kompozycji kwiatowo-owocowo-warzywnych. Prezentowane były również m.in. publikacje, oferty laboratoriów oraz założenia i cele aktualnie realizowanych projektów badawczych, w tym:

  • AgroBioConnect – „Powiązania w krajobrazie. Rola złożoności krajobrazu w zrównoważonym rozwoju agroekosystemów”,
  • BiofruitNET – „Zwiększenie innowacyjności ekologicznej produkcji owoców poprzez silną sieć wiedzy”,
  • BioHortiTech – „Ulepszone technologie bio-inokulacji i ściółkowania żywymi roślinami dla integrowanych upraw ogrodniczych”,
  • BioSafeFood „Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami”,
  • CPPO „Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych”,
  • ECONUTRII – „Innowacyjna koncepcja i ekologicznie zrównoważone technologie nawożenia w rolnictwie, zapobiegające i ograniczające zanieczyszczenia gleby, wód i powietrza”,
  • EXCALIBUR – „Wykorzystanie wielofunkcyjnego potencjału glebowej różnorodności biologicznej w ogrodnictwie”,
  • HortiOchrona – System wspomagania decyzji w ochronie roślin – dostępny pod adresem http://hortiochrona.inhort.pl
  • Internetowa Platforma Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych – dostępna pod adresem http://www.nawadnianie.inhort.pl;
  • ResBerry – „Kształtowanie odporności roślin jagodowych w uprawie ekologicznej poprzez poprawę bioróżnorodności i innowacyjne strategie gospodarowania”

V Krajowe Dni Pola stworzyły doskonałą okazję do nawiązywania nowych kontaktów, wymiany doświadczeń oraz promocji innowacyjnych rozwiązań.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: