Skip to content

Warsztaty “Winnica od podstaw – kolekcja odmian, formowanie i cięcie winorośli”

W dniu 12 marca 2020 r. w Instytucie Ogrodnictwa odbyły się warsztaty pt. „Winnica od podstaw – kolekcja odmian, formowanie i cięcie winorośli”.W ramach szkolenia poruszono następujące tematy:

  • Kolekcja roślin sadowniczych w Skierniewicach – miejsce zachowania bioróżnorodności dla przyszłych pokoleń – dr hab. Mirosław Sitarek
  • Kolekcja winorośli Instytutu Ogrodnictwa – cele i metody badań oraz wyniki uzyskane w latach 2018-2019, ze szczególnym uwzględnieniem wrażliwości odmian na niską temperaturę i choroby grzybowe – dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO
  • Problematyka związana z regulowaniem owocowania drzew sadowniczych – przerzedzanie kwiatów i zawiązków owocowych – dr Zbigniew Buler
  • Technologia uprawy winorośli uwzględniająca specyficzną reakcję genotypu (odmiany) na zmieniające się warunki środowiska. Wybrane sposoby cięcia i formowania winorośli – dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO

Uczestnicy szkolenia wzięli również udział w praktycznym pokazie cięcia winorośli przeprowadzonym przez dr hab. Jerzego Liska, prof. IO.

W warsztatach uczestniczyły 55 osoby, w tym producenci indywidualni, przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, firmy związane z branżą ogrodniczą oraz pracownicy Instytutu Ogrodnictwa.

Szkolenie przygotowano w ramach realizowanych zadań 3.3, i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego” oraz zadań 1.3 i 1.7 Programu Wieloletniego „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: