Skip to content

Warsztaty z zakresu oceny polowej i pobierania prób materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych

16 czerwca w Ośrodku Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa – Prusy Sp. z o.o. odbyły się warsztaty dla pracowników PIORiN z zakresu oceny polowej i pobierania prób materiału szkółkarskiego, zorganizowane przy współpracy Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego i OEMS Prusy, przez WIORiN w Krakowie oraz WIORiN w Łodzi. Spotkanie, swoim wystąpieniem na temat interpretacji i zastosowania przepisów dotyczących oceny polowej oraz pobierania prób materiału szkółkarskiego, otworzyła Pani Wiesława Kowalczyk – Główny Specjalista z Biura Nasiennictwa w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie. Zajęcia praktyczne  poprowadzili: dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO, dr inż. Paweł Bielicki (IO-PIB/OEMS Prusy ) oraz mgr inż. Maciej Teodorczyk (IO-PIB /OEMS Prusy). W spotkaniu uczestniczyło 80 pracowników z Głównego Inspektoratu, Wojewódzkich Inspektoratów i terenowych Delegatur Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z terenu całej Polski.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: