Skip to content

Wizyta przedstawicieli CPVO

20 kwietnia 2023 roku mieliśmy zaszczyt gościć na terenie Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego przedstawicieli Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (Community Plant Variety Office – CPVO) oraz Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej. Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin reprezentowali: Francesco Mattina – Prezydent CPVO, Dirk Theobald – Starszy Doradca oraz Urszula Braun-Młodecka z Działu Wiedzy o Odmianach Roślin (ekspert od gatunków roślin sadowniczych i ozdobnych), zaś Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych: prof. dr hab. Henryk Bujak – Dyrektor COBORU, mgr inż. Marcin Behnke – z-ca dyrektora ds. badawczo-doświadczalnych, mgr inż. Marcin Król – kierownik Zakładu Badania i Oceny Odrębności, Wyrównania i Trwałości Odmian oraz mgr inż. Joanna Gruszczyńska – kierownik Pracowni OWT Odmian Roślin Uprawnych oraz Oceny Tożsamości i Czystości Odmianowej. Przybyłych Gości powitała Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Dorota Konopacka. Ze strony Instytutu w spotkaniu uczestniczyli także: dr hab. Mirosław Sitarek, prof. IO – kierownik Zakładu Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Zasobów Genowych, dr hab. Agnieszka Masny, prof. IO – kierownik Zakładu Hodowli Roślin Ogrodniczych (ZHRO), prof. dr hab. Stanisław Pluta – pracownik naukowy ZHRO oraz mecenas Dorota Jędrzejko-Sidorczuk, wspomagająca Instytut w egzekwowaniu naruszeń wyłącznego prawa do odmian roślin ogrodniczych, będących własnością Instytutu. Goście mieli okazję zapoznać się z działalnością naszej jednostki, a także z badaniami i osiągnięciami Zakładu Hodowli Roślin Ogrodniczych. W trakcie dyskusji uczestnicy spotkania wymienili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi kontroli przestrzegania prawa własności intelektualnej do odmian przez licencjobiorców i szkółkarzy oraz skuteczności działań prawnych podjętych w celu egzekwowania naruszeń wyłącznego prawa hodowcy do odmiany i ograniczenia nielegalnego obrotu materiałem szkółkarskim.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: