Skip to content

Współpraca Instytutu Ogrodnictwa – PIB z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Biopolimerów i Włókien Chemicznych na dobrej drodze!

5 listopada br. w Instytucie Ogrodnictwa – PIB odbyło się spotkanie pracowników naukowych naszej jednostki: prof. Stanisława Kaniszewskiego, prof. Doroty Konopackiej oraz dr. Krzysztofa Rutkowskiego z przedstawicielami Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych. Uwieńczeniem dyskusji było podpisanie listu intencyjnego w sprawie przyszłej współpracy. List intencyjny ze strony Łukasiewicz – IBWCh podpisał dr Radosław Dziuba, dyrektor Instytutu, a ze strony Instytutu Ogrodnictwa – PIB prof. dr hab. Dorota Konopacka, dyrektor jednostki.

Współpraca między jednostkami będzie w szczególności ukierunkowana na:

  • wspólne badania naukowe i eksperymentalne w dziedzinach nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk przyrodniczych;
  • wymianę informacji naukowych i technicznych w celu wspólnego rozwiązywania istniejących problemów;
  • publikacje naukowe w czasopismach zawierające wyniki wspólnych badań, a także organizację wspólnych konferencji;
  • udział we wspólnych krajowych i międzynarodowych projektach oraz dotacje na zasadzie wzajemnej korzyści;
  • organizację wspólnych działań związanych z kwestiami licencjonowania i transferu technologii;
  • wdrożenie projektów badawczych i komercjalizacji wyników badań naukowych na linii nauka – gospodarka;
  • pomoc przy rozwiązywaniu problemów technologicznych, wykonywaniu badań i transferu wiedzy.

Łukasiewicz – IBWCh to jednostka naukowa o ponad 65-letniej tradycji, prowadząca działalność badawczo-rozwojową o charakterze interdyscyplinarnym, w obszarach takich jak: biopolimery, biomateriały, polimery i włókna syntetyczne, biotechnologia i nanotechnologia, celuloza i papier oraz ochrona środowiska.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: