Skip to content

Lista recenzentów

Nowości Warzywnicze – Lista recenzentów prac zamieszczonych w Nowościach Warzywniczych

nr 50, 51 (2010), 52, 53 (2011).

  1. Dr Irena Babik – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
  2. Dr hab. Czesław Ślusarski, prof. IO – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
  3. Prof. Jerzy Szwejda – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
  4. Prof. Marcin Horbowicz, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 
  5. Dr hab. Urszula Smolińska, prof. IO – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
  6. Prof. dr hab. Józef Robak – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
  7. Dr hab. Bożena Nawrocka, prof. IO – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
  8. Prof. dr hab. Ryszard Kosson – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
  9. Dr Maryla Rogowska – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
Udostępnij na: