Skip to content

NOWOŚCI WARZYWNICZE 51/2010

Nowości Warzywnicze/Vegetable Crops News 51/2010

Straty w czasie przechowywania cebuli, marchwi i kapusty głowiastej białej
The losses during storage of onion, carrot and white head cabbage
Maria Grzegorzewska, Ewa Badełek

Mikrorozmnażanie odmian miejscowych szalotki (Allium cepa L. var. aggregatum  G. Don)  – badania wstępne
Micropropagation of local shallot genotypes (Allium cepa L. var. aggregatum  G. Don) – preliminary experiments
Elżbieta Kapusta, Krystyna Górecka

Ocena stopnia zanieczyszczenia składnikami nawozowymi wody z ujęć głębinowych na terenach o skoncentrowanej produkcji szklarniowej
Evaluation of the nutrient elements polution level of the groundwater intakes on the concentrated areas of greenhouse production
Waldemar Kowalczyk, Jacek Dyśko, Anna Felczyńska

Mikrorozmnażanie rabarbaru (Rheum rhaponticum L.) 
Micropropagation of rhubarb (Rheum rhaponticum L.)
Dorota Krzyżanowska, Agata Kapuścińska, Urszula Kowalska, Waldemar Kiszczak, Danuta Prochaska, Krystyna Górecka

Prognozowanie zagrożeń powodowanych przez fitofagi występujące na uprawach roślin warzywnych 
Forecasting of hazards caused by pests occurring on vegetable crops
Maria Rogowska, Robert Wrzodak, Andrzej Lewandowski, Katarzyna Woszczyk

Składniki prozdrowotne w warzywach kapustowatych 
Health promoting constituents of Brassica vegetables
Kalina Sikorska-Zimny

Mikroflora warzyw ekologicznych 
Microbiological quality of organic vegetables 
Magdalena Szczech, Beata Kowalska

Wpływ uprawy ekologicznej na wartość odżywczą i sensoryczną oraz trwałość przechowalniczą owoców pomidora 
The influence of organic cultivation on nutritive, sensory value and storage life of tomato fruits
Anna Wrzodak

Udostępnij na: