Skip to content

NOWOŚCI WARZYWNICZE 53/2011

Nowości Warzywnicze/Vegetable Crops News 53/2011


Zwiększenie intensywności mikrorozmnażania chrzanu (Armoracia rusticana)
 in vitro
Increasing the intensity of horseradish (Armoracia rusticana) micropropagation in vitro
Agata Kapuścińska, Maria Burian, Urszula Kowalska, Waldemar Kiszczak, Danuta Prochaska, Krystyna Górecka

Dynamika populacji wciornastka tytoniowca Thrips tabaci Lind. występującego na cebuli uprawianej współrzędnie z marchwią
Population dynamics of Thrips tabaci Lind. occurring on onion cultivated with carrots
Dariusz Rybczyński, Piotr Szafranek

Nowe możliwości zwalczania kiły kapusty (Plasmodiophora brassicae) z zastosowaniem ekstraktów roślinnych
The new possibility of clubroot control (Plasmodiophora brassicae) using plants extracts
Aleksandra Gidelska, Józef Robak

Możliwości zastosowania środka zawierającego chlorowodorek propamokarbu i fluopikolid w integrowanej ochronie ogórka w uprawie polowej przed mączniakiem rzekomym  (Pseudoperonospora cubensis)
The possibility of use of product containing the propamocarb hydrochloride and fluopicolid in integrated protection of cucumbers against downy mildew (Pseudoperonospora cubensis) in open field
Agnieszka Włodarek, Józef Robak, Mirosław Korzeniowski

Wpływ środków konwencjonalnych i pochodzenia naturalnego stosowanych przedzbiorczo na trwałość przechowalniczą korzeni marchwi
The influence of conventional and natural products used for pre-harvest protection on storage potential of carrot roots
Agnieszka Włodarek, Ewa Badełek, Józef Robak

Wpływ kontrolowanej atmosfery oraz opakowań jednostkowych na trwałość przechowalniczą brokułów
The effect of control atmosphere and unit packaging on storage ability of broccoli
Maria Grzegorzewska, Ewa Badełek

Wpływ warunków uprawy i krótkotrwałego składowania na aktywność antyoksydacyjną owoców papryki
The influence of cultivation conditions and  short-term storage on antioxidant activity of pepper fruits
Justyna Szwejda-Grzybowska

Jakość sensoryczna przecierów pomidorowych z owoców traktowanych fungicydami w uprawie polowej
Sensory quality of tomato pulp from fruits treated with fungicides in field cultivation
Anna Wrzodak, Mirosław Korzeniowski

Substancje prozdrowotne występujące w warzywach i czynniki wpływające na ich biodostępność
Health-related compounds occurring in vegetables and factors affecting their bioavailability
Kalina Sikorska-Zimny

Udostępnij na: