Skip to content

NOWOŚCI WARZYWNICZE 54-55/2012

Nowości Warzywnicze / Vegetable Crops News 54-55/2012


Jakość sensoryczna ogórków kwaszonych z owoców traktowanych  fungicydami w uprawie polowej
Sensory quality of fermented cucumbers from fruits treated with fungicydes in field cultivation
Anna Wrzodak, Mirosław Korzeniowski

Ocena wartości użytkowej i odporności genotypów kapusty pekińskiej w warunkach uprawy standardowej i proekologicznej
Evaluation of agroeconomical traits and resistance of Chinese cabbage genotypes in standard and pro-ecological growth conditions
Piotr Kamiński

Zaraza gałęzista Phelipanche ramosa L. pasożyt pomidora
Branched broomrape Phelipanche ramosa L. parasite of tomato
Anna Stępowska, Barbara Dyki, Jan Borkowski

Ocena przydatności kompostów granulowanych powstałych na bazie osadów ściekowych do uprawy papryki w tunelu nieogrzewanym
The evaluation of granulated composts from sewage sludge for pepper cultivation in non-heated tunnel
Artur Kowalski, Agnieszka Stępowska

Wpływ odpadów z pieczarek i chitozanu na plon i zdrowotność pomidorów uprawianych w szklarni
Effect of mushroom wastes and chitosan on the yield and healthiness of tomato cultivated in glasshouse
Jan Borkowski, Zbigniew Uliński

Porównanie fauny występującej na warzywach korzeniowych uprawianych metodą ekologiczną i konwencjonalną
Comparison of the fauna occurring on root vegetables cultivated under organic and conventional systems
Piotr Szafranek

Biegaczowate (Coleoptera: Carabidae) występujące w konwencjonalnej i ekologicznej uprawie selera korzeniowego (Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.))
Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) occurring on celeriac (Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.)) cultivated under conventional and organic systems
Piotr Szafranek, Katarzyna Woszczyk

Wykorzystanie markerów molekularnych w hodowli odpornościowej pomidora na choroby powodowane przez Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici i Pseudomonas syringae pv. tomato
Use of molecular markers in the breeding of tomatoes resistance to diseases caused by Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici and Pseudomonas syringae pv. tomato
Mirosława Staniaszek, Danuta Borowiak, Wojciech Szczechura

Wpływ żywych i martwych ściółek z roślin okrywowych na występowanie fitofagów w uprawie kapusty brukselskiej
Influence of live and dead mulches from cover crops on phytophagous insects occurrence on Brussels sprouts
Maria Rogowska, Dariusz Rybczyński

Muchówki bzygowate (Diptera: Syrphidae) występujące w uprawie kopru nasiennego (Anethum graveolens)
The hoverflies (Diptera: Syrphidae) occurring on dill cultivated for seeds (Anethum graveolens)
Katarzyna Woszczyk, Marianna Zjawińska

Wpływ rodzaju opakowań na trwałość przechowalniczą pomidorów z uprawy konwencjonalnej i ekologicznej
The influence of packaging type on storage ability of tomato from organic and conventional cultivation
Maria Grzegorzewska, Ewa Badełek

Dynamika populacji wciornastka tytoniowca Thrips tabaci Lind. występującego na porze uprawianym współrzędnie z szałwią
Population dynamics of Thrips tabaci Lind. occurring on leek intercropping with sage
Piotr Szafranek, Dariusz Rybczyński, Anna Wieprzkowicz

Różnorodność i liczebność biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) występujących w konwencjonalnych i ekologicznych uprawach buraka ćwikłowego (Beta vulgaris L.)
Diversity and abundance of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) occurring on red beet (Beta vulgaris L.) cultivated under conventional and organic systems
Piotr Szafranek, Katarzyna Woszczyk

Krioprezerwacja zasobów genowych czosnku pospolitego (Allium sativum L.) nie tworzącego pędów kwiatostanowych
Cryopreservation of genetic resources of non-bolting garlic (Allium sativum L.)
Marta Olas-Sochacka, Teresa Kotlińska

Udostępnij na: