Skip to content

Lista recenzentów

Lista recenzentów artykułów opublikowanych w tomach 18/2010 i 19/2011 Zeszytów Naukowych Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka

 1. Prof. dr hab. Bożenna Borkowska – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 2. Prof. dr hab. Jan Cimanowski – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 3. Prof. dr hab. Alojzy Czynczyk – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 4. Dr Jan Danek – Sadowniczy Zakład Doświadczalny Brzezna
 5. Prof. dr hab. Zygmunt S. Grzyb – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 6. Prof. dr hab. Jerzy Hetman – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 7. Prof. dr hab. Lilianna Jabłońska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 8. Dr Krzysztof Klamkowski – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 9. Dr hab. Agnieszka Krzymańska – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 10. Dr Agnieszka Masny – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 11. Prof. dr hab. Augustyn Mika – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 12. Dr Halina Morgaś – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 13. Dr hab. Tadeusz Olszewski, prof. IO – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 14. Dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 15. Dr Wojciech Stępień – SGGW, Warszawa
 16. Prof. dr hab. Adam Wojdyła – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 17. Dr Krzysztof Zmarlicki – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
Udostępnij na: