Skip to content

ZESZYTY NAUKOWE TOM 11

Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa

TOM 11

Choroby drzew owocowych powodowane przez wiroidy – The viroid diseases of fruit trees
Elżbieta Paduch-Cichal

Wpływ nawożenia azotowego na plonowanie maliny powtarzającej odmiany ‘Polana’ – The effect of nitrogen fertilization on the yielding of everbearing raspberry ‘Polana’
Agnes Laszlovszky-Zmarlicka, Kazimierz Smolarz

Podatność nowych odmian i klonów hodowlanych porzeczki czarnej na najważniejsze choroby grzybowe – Susceptability of new blackcurrant cultivars and breeding selections to main fungal diseases
Agata Broniarek-Niemiec, Stanisław Pluta

Efektywność kaptanu w zwalczaniu gorzkiej zgnilizny jabłek (Pezicula spp.) – Efficacy of captan in the control of bull’s eye rot of apples (Pezicula spp.)
Hanna Bryk

Appeal 04 PA – preparat wspomagający chemiczne zwalczanie owocówki jabłkóweczki w sadach jabłoniowych – Appeal 04 PA – formulation assisting chemical control of the codling moth in apple orchards
Zofia Płuciennik, Remigiusz W. Olszak, Urszula Tworkowska

Zagrożenie sadów gruszowych przez paciornicę gruszowiankę (Contarinia pirivora Ril.) – Endangerment of pear orchards by the pear midge (Contarinia pirivora Ril.)
Alicja Maciesiak, Krystyna Jaworska, Remigiusz W. Olszak

Zasiedlenie wybranych odmian jabłoni przez pordzewiacza jabłoniowego Aculus schlechtendali (Nal.) Acarina: Eriophyidae – Density of apple rust mite Aculus schlechtendali (Nal.) Acarina: Eriophyidae on some apple cultivars
Teresa Badowska-Czubik, Remigiusz W. Olszak

Pryszczarki (Cecidomyidae) występujące na niektórych gatunkach drzew owocowych – The gall midge (Cecidomyidae) on some species of fruit trees – menace and control
Teresa Badowska-Czubik, Remigiusz W. Olszak

Szkodliwość kwieciaka pestkowca Furcipus rectirostris L. na czeremsze późnej Prunus serotina Ehrh. Harmfulness of Furcipus rectirostris L. to wild black cherry Prunus serotina Ehrh.
Wojciech Sądej, Anna Bieniek, Zdzisław Kawecki

Wpływ terminu pędzenia lilaka pospolitego (Syringia vulgaris L.) ‘Mme Florest Stepman’ na jakość wiech kwiatostanowych – The influence of forcing time on inflorescence quality of lilac (Syringia vulgaris L.) ‘Mme Florent Stepman’
Agata Jędrzejuk, Władysław Szlachetka

Wpływ terminów cięcia pędów szałwii omszonej (Salvia nemorosa) ‘Rugen’ na jej wartość dekoracyjną i powtórne kwitnienie – The effect of stem cutting time on the decorative value and second flowering of Salvia nemorosa ‘Rugen’
Barbara Mika, Dariusz Sochacki, Mieczysław Grzesik

Owady zasiedlające pnie i pędy drzew i krzewów ozdobnych – Insects occuring on shoots and trunks of ornamental trees and shrubs
Grażyna Soika, Gabriel Łabanowski

Efektywność nowych zoocydów w zwalczaniu szkodników roślin ozdobnych – The effectiveness of novel pesticides against pests on ornamental plants
Gabriel Łabanowski, Grażyna Soika, Aneta Chałańska

Ocena podatności odmian i gatunków róż na zamieranie pędów – Evaluation of the susceptibility of rose cultivars and species to stem dying
Adam Wojdyła, Helena Wiśniewska-Grzewskiewicz, Stefan Rejman

Interwencyjne działanie wybranych fungicydów w zwalczaniu parcha jabłoni – The curative activity of some fungicides in the control of apple scab
Agata Broniarek-Niemiec, Anna Bielenin

Skuteczność fungicydu Nimrod 250 EC stosowanego w różnych dawkach w zwalczaniu mączniaka jabłoni – Effectiveness of Nimrod 250 EC used at different rates to control apple powdery mildew
Sylwester Masny, Anna Bielenin

Dynamika populacji przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch.) i przędziorka malinowca (Neotetranychus rubi Trag.) na malinach w warunkach insektarium – Population dynamics of the two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch.) and raspberry spider mite (Neotetranychus rubi Trag.) on raspberry plants in insectary conditions
Dariusz Gajek

Ocene skuteczności wybranych insektycydów w zwalczaniu owocówki śliwkóweczki (Laspeyresia funebrana Tr.) – Assessment of the efficacy of selected insecticides in controlling the plum fruit moth (Laspeyresia funebrana Tr.)
Zofia Płuciennik, Remigiusz W. Olszak, Urszula Tworkowska

Zmiany jakości jabłek ‘Jonagold’ i ‘Gala’ w czasie przechowywania w chłodni zwykłej określone na podstawie testów semi-konsumenckich – Changes in ‘Jonagold’ and ‘Gala’ apple quality during cold storage determined on the basis of semi-consumer tests
Dorota Konopacka, Krzysztof Rutkowski, Witold Płocharski

Wpływ podłoży i dokarmiania CO2 na ukorzenianie i jakość sadzonek pelargonii rabatowej – The effect of rooting media and CO2 enrichment on the rooting and quality of zonale geranium cuttings
Joanna Nowak

Wpływ paklobutrazolu i cimektakarbu na wzrost i kwitnienie Rhododendron ‘Eskimo’ i ‘Kilian’ – The effect of paclobutrazol and cimectacarb-ethyl on the growth and flowering of Rhododendron ‘Eskimo’ and ‘Kilian’
Adam Marosz, Bożena Matysiak

Wpływ inokulacji mikrosadzonek Rododentron L. ‘Brigitte’ szczepionką mikoryzową Erica I na aklimatyzację, wzrost i ich aktywność fotosyntetyczną – Effect of mucorrhization of micropropagated Rhododendron L. ‘Brigitte’ on acclimatisation, growth and photosynthetic activity
Bożena Matysiak, Małgorzata Podwyszyńska

Wpływ szczepionki mikoryzowej Erica I i wilgotności podłoża na wzrost i zawartość składników mineralnych w roślinach Rhododendron yakushimanum ‘Percy Wiseman’ – Effect of ericoid mycorrhizal fungi Erica I and soil water content on the growth and nutrient content of Rhododendron yakushimanum ‘Percy Wiseman’
Bożena Matysiak

Ocena efektywności i fitotoksyczności kilku herbicydów w uprawie krzewów iglastych w pojemnikach – Efficacy and phytotoxicity of several herbicides in container-grown conifers
Michał Bielenin

Podatność odmian gerbery na uszkodzenia powodowane przez miniarkę szklarniówkę – Liriomyza huidobrensis (Diptera: Agromyzidae) – Susceptibility of gerbera cultivars to damages caused by the pea leafminer – Liriomyza huidobrensis (Diptera: Agromyzidae)
Aneta Chałańska, Grażyna Soika, Gabriel Łabanowski

Udostępnij na: