Skip to content

Wykaz infrastruktury badawczej

ZAKŁAD BADANIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
Nazwa, model, typ urządzeniaNazwa LaboratoriumNazwa wykonywanych usługWartość zakupuData zakupuZastosowanie badawczeKrótka charakterystyka, w tym parametry techniczneOpis istotności lub unikalności urządzeniaNr inwent.Rok przyjęcia na środek trwałyOsoba do kontaktu
CHROMATOGRAF CIECZOWY LC/MS/MS model Agilent 1260/6460ZBBŻPozostałości środków ochrony roślin1441463,542012Żywność, produkty rolne materiał roślinny, jaja, gleba, wodaAparatura analityczna służąca do badania śladowych ilości pozostałości środków ochrony roślin. Chromatograf cieczowy z podwójnym detektorem masowymUrządzenie pozwalające rozdzielić mieszaniny substancji na pojedyncze składniki, a następnie ich identyfikację oraz określenie śladowych ilości substancji czynnych ich izomerów i metabolitów istotnych dla bezpieczeństwa żywnościST/0000583/8012017artur.miszczak@inhort.pl
CHROMATOGRAF GAZOWY GC/MS/MS model Agilent 7890A/7000ZBBŻPozostałości środków ochrony roślin1046821,522012Żywność, produkty rolne materiał roślinny, jaja, gleba, wodaApataura analityczna służąca do badania śladowych ilości pozostałości środków ochrony roślin. Chromatograf gazowy z podwójnym detektorem masowymNiezbędne przy rozdziale mieszanin substancji na pojedyncze składniki i ich identyfikację; określenie śladowych ilości substancji czynnych, ich izomerów i metabolitów będących  pozostałościami stosowanych środków ochrony roślinST/0000584/8012017artur.miszczak@inhort.pl
CHROMATOGRAF GAZOWY DWUKANAŁOWY Z DETEKTOREM MSZBBŻPozostałości środków ochrony roślin830850,522017Pozostałości środków ochrony roślinAparatura analityczna służąca do badania śladowych ilości pozostałości środków ochrony roślin. Chromatograf gazowy z podwójnym detektorem masowymUrządzenie pozwalające rozdzielić mieszaniny substancji na pojedyncze składniki, a następnie ich identyfikację. Istnieje możliwość określenia śladowych ilości substancji czynnych ich izomerów i metabolitów istotnych dla bezpieczeństwa żywności tj. pozostałości środków ochrony roślinST/0000623/8012017artur.miszczak@inhort.pl
CHROMATOGRAF CIECZOWY Z PODWÓJNYM DETEKTOREMZBBŻPozostałości środków ochrony roślin1353000,002018Pozostałości środków ochrony roślinAparatura analityczna służąca do badania śladowych ilości pozostałości środków ochrony roślin. Chromatograf cieczowy z podwójnym detektorem masowymUrządzenie pozwalające rozdzielić mieszaniny substancji na pojedyncze składniki a następnie ich identyfikację oraz określenie śladowych ilości substancji czynnych ich izomerów i metabolitów istotnych dla bezpieczeństwa żywności tj. pozostałości środków ochrony roślinST/0000666/8012020artur.miszczak@inhort.pl
ZAKŁAD OCHRONY ROŚLIN
Nazwa, model, typ urządzeniaNazwa LaboratoriumNazwa wykonywanych usługWartość zakupuData zakupuZastosowanie badawczeKrótka charakterystyka, w tym parametry techniczneOpis istotności lub unikalności urządzeniaNr inwent.Rok przyjęcia na środek trwałyOsoba do kontaktu
MIKROSKOP BADAWCZY Z ZESTAWEM STERUJĄCYM ZEISS IMAGER AZakład Ochrony RoślinIdentyfikacja patogenów i szkodników144800,002015Materiał roślinnyPosiada nowy system optyki korygowanej na nieskończoność IC2S, optykę apochromatyczną moduł Optovar; kamerę z przetwornikiem CCD;   Mikroskop połączony jest z komputerem ze specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiającym dokonywanie pomiarów w czasie rzeczywistymJest niezbędnym narzędziem wykorzystywanym do pracy z mikroorganizmami chorobotwórczymi. Umożliwia identyfikację na podstawie cech morfologicznych zarówno patogenów jak i szkodników roślin. Dzięki kamerze i specjalistycznemu oprogramowaniu możliwe jest wykonanie dokumentacji zdjęciowej obserwowanych obiektów i ich pomiaryST/0000605/8012018joanna.pulawska@inhot.pl
ZAKŁAD UPRAWY I NAWOŻENIA ROŚLIN OGRODNICZYCH  
Nazwa, model, typ urządzeniaNazwa LaboratoriumNazwa wykonywanych usługWartość zakupuData zakupuZastosowanie badawczeKrótka charakterystyka, w tym parametry techniczneOpis istotności lub unikalności urządzeniaNr inwent.Rok przyjęcia na środek trwałyOsoba do kontaktu
MINERALIZATOR NOVAWAVE FALaboratorium Analiz ChemicznychMineralizacja do oznaczeń
makro i mikroskładników
208420,002017Materiał roślinnyAutomatyczny system mineralizacji;   specjalna konstrukcja naczyń umożliwiająca automatyczną wentylację oraz ponowne zamknięcie naczynia po osiągnięciu wewnątrz naczynia ciśnienia 34 bar (500 psi)Wysoka wydajność systemu mineralizacjiST/0000627/8012019jacek.nowak@inhort.pl
SPEKTROMETR ICP-OES Z DETEKTOREM OPTYCZNYMPracownia Uprawy i Nawożenia Roślin OzdobnychOznaczanie makro i mikro pierwiastków chemicznych w roztworach421890,002023RoztworySpektrometr posiada możliwość wyboru pracy w jednocześnie trybie osiowym i radialnym dla różnych długości fali i dla tej samej fali; możliwość obserwacji stożka plazmy na różnych wysokościach; kamera umożliwiająca obserwację plazmy; kompresor o wydajności dostosowanej do modelu z zaworem odcinającym, regulacją ciśnienia, manometrem, filtrem wilgoci i zanieczyszczeń stałych; zamknięty układ chłodzeniaOznaczanie dużej  liczby próbek i pierwiastków z jednej próby w sposób jednoczesnyST/0000838/8012023jacek.nowak@inhort.pl
SPEKTROMETR ICP-MS Z DETEKTOREM MASOWYMPracownia Uprawy i Nawożenia Roślin OzdobnychOznaczanie dużej liczby próbek pierwiastków,
w tym metali ciężkich w glebach, materiale roślinnym,  nawozach
694950,002023Gleba , materiał roślinny,  nawozy i środki wspomagające uprawę roślin Spektrometr wyposażony jest w generator półprzewodnikowy, cewka indukcyjna nie wymagająca chłodzenia; automatyczne zapalanie i gaszenie plazmy bez konieczności zmiany położenia palnika, możliwość wizualnej oceny (w kolorze) plazmy oraz końcówki dyszy i stożka interfejsu (próbkującego); detektor dwustopniowy umożliwiający jednoczesną pracę w trybach impulsowego i analogowego pomiaru sygnału  Analiza próbek o wysokiej całkowitej zawartości rozpuszczonych substancji stałych bez konieczności ręcznego rozcieńczeniaST/0000857/8012023jacek.nowak@inhort.pl
ZAKŁAD MIKROBIOLOGII I RIZOSFERY
Nazwa, model, typ urządzeniaNazwa LaboratoriumNazwa wykonywanych usługWartość zakupuData zakupuZastosowanie badawczeKrótka charakterystyka, w tym parametry techniczneOpis istotności lub unikalności urządzeniaNr inwent.Rok przyjęcia na środek trwałyOsoba do kontaktu
MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY NIKON ELIPSE 80iZakład Mikrobiologii i RizosferyZasiedlenie korzeni roślin przez pożyteczne mikrorganizmy, cechy morfologiczne mikroorganizmów188946,002011Korzenie roślin, kultury mikroorganizmówMikroskop służy do analizy obecności mikroorganizmów w korzeniach oraz glebieMikroskop posiada unikalne obiektywy typu PlantFluor.  Jest jednym z podstawowych narzędzi używanych w ZMiR do oceny obecności mikroorganizmów w korzeniach roślin oraz glebieST/0000457/8012015lidia.sas@inhort.pl
BIOREAKTOR BIOFLO 415Zakład Mikrobiologii i RizosferyZdolność szczepów mikroorganizmów do namnażania234136,922011Kultury mikroorganizmówBioreaktor do hodowli bakterii i grzybów w fazie ciekłej (pożywki płynne). Parametry techniczne: możliwość hodowli (od 2 do 15 litrów pożywki), aeracja (z zewnętrznego źródła), utrzymywanie temperatury, system SIP (Sterilization in Place)Jest jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanym do hodowli bakterii i grzybówST/0000423/8012015lidia.sas@inhort.pl
STACJA OMNILOG MS TR9139ON Z AKCESORIAMI I OPROGRAMOWANIEMZakład Mikrobiologii i RyzosferyIdentyfikacja i fenotypowanie mikroorganizmów228000,002018Identyfikacja i fenotypowanie mikroorganizmówIdentyfikacja i fenotypowanie mikroorganizmów. Parametry: możliwość przeprowadzenia do 50 testów jednocześnieMożliwość uzyskania kinetyki aktywności dehydrogenaz mikroorganizmówST/0000810/8012023lidia.sas@inhort.pl  
BIOREAKTOR
FAZY STAŁEJ DO HODOWLI MIKROORGANIZMÓW
Zakład Mikrobiologii i RyzosferyHodowla mikroorganizmów294452,002019Hodowla mikroorganizmówBioreaktor do hodowli bakterii i grzybów w fazie stałej (pożywki stałe). Parametry techniczne:   pojemność 30 litrów, aeracja (z zewnętrznego źródła), utrzymywanie temperatury, sterylizacja parą z zewnętrznego źródłaUnikalność: hodowla na pożywkach stałych (mniejsze zapotrzebowanie na wodę w porównaniu do hodowli w pożywkach płynnych), możliwość endo i egzospor bakteryjnych, oraz przetrwalników grzybów strzępkowychST/0000828/8012023lidia.sas@inhort.pl
BIOREAKTOR DO HODOWLI MIKROORGANIZMÓW Z INSTALACJĄ MEDIÓW INHORTZakład Mikrobiologii i RyzosferyHodowla mikroorganizmów194200,002019Hodowla mikroorganizmówBioreaktor do hodowli bakterii i grzybów w fazie ciekłej (pożywki płynne). Parametry techniczne: możliwość hodowli (od 10 do 35 litrów pożywki), aeracja (z zewnętrznego źródła), utrzymywanie temperatury, sterylizacja parą z zewnętrznego źródłaDo uzyskiwania biomasy bakterii i grzybówST/0000812/8012023lidia.sas@inhort.pl
BIOREAKTOR TYP SSFZakład Mikrobiologii i RyzosferyHodowla mikroorganizmów na pożywkach stałych307 500,002023Mikroorganizmy na pożywkachBioreaktor do hodowli bakterii i grzybów w fazie stałej (pożywki stałe). Parametry techniczne: typ: tray; pojemność 20 litrów, aeracja (z zewnętrznego źródła), utrzymywanie temperatury, sterylizacja parą z zewnętrznego źródłaUnikalność: hodowla na pożywkach stałych (mniejsze zapotrzebowanie na wodę w porównaniu do hodowli w pożywkach płynnych), możliwość endo i egzospor bakteryjnych, oraz przetrwalników grzybów strzępkowychST/0000856/8012023pawel.trzcinski@inhort.pl
ZAKŁAD PRZECHOWALNICTWA I PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW
Nazwa, model, typ urządzeniaNazwa LaboratoriumNazwa wykonywanych usługWartość zakupuData zakupuZastosowanie badawczeKrótka charakterystyka, w tym parametry techniczneOpis istotności lub unikalności urządzeniaNr inwent.Rok przyjęcia na środek trwałyOsoba do kontaktu
CHROMATOGRAF GAZOWY GC 8890 MS 5977B Z DETEKTOREMPracownia Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw (PPiFPOiW)Analiza związków lotnych912906,002022Materiał roślinny (owoce, warzywa), żywność pochodzenia roślinnego, soki, nektary, przetwory owocowo-warzywneChromatograf gazowy GC 8890 Agilent,
detektor masowy GC MSD 5977B Agilent,
Headspace Sampler 7697A Agilent,
GC Autosampler 7693A (G4513A) Agilent,
termodesorber TD100-xr Markes International,
Micro-Chamber/Thermal Extractor M-CTE250 Markes International,
Tube conditioner TC-20 Markes International
Carrier Gas Gas01 Markes Inetrnational
Badania obejmują zarówno charakterystykę poszczególnych gatunków/odmian jak również ocenę wpływu stosowanych technologii przechowywania, pakowania i transportu na intensywność i profil związków aromatycznychST/0000785/8012022krzysztof.rutkowski@inhort.pl
LABORATORYJNY, AUTOMATYCZNY SYSTEM KONTROLOWANYCH ATMOSFER (KA)PPiFPOiWProwadzenie badań przechowalniczych produktów ogrodniczych w warunkach kontrolowanej atmosfery (regulacja stężeń tlenu i dwutlenku węgla)1458200,002022Materiał roślinny (owoce, warzywa)Skład systemu to 90 kanałów pomiarowych składającego się z trzech modułów po 32 kanały każdy (obsługa 90 stacjonarnych kontenerów doświadczalnych KA). Ponadto w skład systemu wchodzi 10 kontenerów do przechowywania w technologii RQLaboratoryjny, automatyczny system kontrolowanych atmosfer KA pozwala na prowadzenie badań przechowalniczych produktów ogrodniczych w warunkach kontrolowanej atmosferyST/0000800/4882022krzysztof.rutkowski@inhort.pl
TOMOGRAF KOMPUTEROWY Z OSPRZĘTEM I ZAPLECZEM TECHNICZNYMPPiFPOiWObrazowanie i ocena struktury produktów ogrodniczych, w tym wykrywania uszkodzeń wewnętrznych.1749000,002022Materiał roślinny (owoce, warzywa),Mikroogniskowe źródło promieniowania rtg. z zasilaczem wysokiego napięcia, dwuwymiarowy detektor promieniowania rtg., manipulator obiektów służący do precyzyjnego pozycjonowania,  detektor płasko ekranowy 6Mp, przystawka do skanowania z kontrolowanym chłodzeniem próbki i in.SKYSCAN 1273 to laboratoryjny system z możliwością obrazowania 3D i nieniszczącej rekonstrukcji wewnętrznej mikrostruktury różnych obiektów. Tomograf wykorzystywany będzie do obrazowania i oceny struktury produktów ogrodniczych, w tym wykrywania uszkodzeń wewnętrznychST/0000799/8012022krzysztof.rutkowski@inhort.pl
CHROMATOGRAF CIECZOWY HPLC
Z KOLUMNAMI
Pracownia Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw (PPiOJOiW)Analiza składników prozdrowotnych269948,102012Owoce, warzywa, materiał roślinnyWysokosprawny chromatograf cieczowy Agilet Technologies seria 1200 z autosamplerem, dedektorem DAD oraz FLDChromatograf do oznaczenia składu chemicznego materiału roślinnego w tym przede wszystkim kwasów organicznych, karotenoidów, patulinyST/0000089/8012012monika.frac@inhort.pl
STANOWISKO DO SUSZENIA BIOMATERIAŁÓW TERMOLABILNYCH O WYSOKIEJ ADHEZYJNOŚCIPPiOJOiWPrace przetwórcze272414,952015Materiał roślinny (owoce, warzywa),Suszarka hybrydowa łącząca procesy suszenia mikrofalami, ultradźwiękami oraz ciepłym powietrzem. Konstrukcja komory suszarki dostosowana do materiału wykazującego wysoką adhezyjnośćSuszarka  dzięki stosowaniu innowacyjnych technologii umożliwia intensyfikację  procesu usuwania wody z materiału roślinnego jednocześnie minimalizując straty  składników bioaktywnych ST/0000517/8012016monika.frac@inhort.pl
ANALIZATOR DO POMIARU WIELKOŚCI CZĄSTEK Z KOMPUTEREMPPiOJOiWWielkości cząstek stałych149999,982019Soki, nektary, soki przecieroweLaserowy analizator cząstek na mokro Bettersize S3. Wysoka czułość, rozdzielczość i dokładność pomiaru dzięki zastosowaniu systemu optycznego DLOIS. Zakres pomiarowy: 0,01 – 3500μmAnalizator umożliwia monitorowanie zmian właściwości reologicznych ciekłych przetworów w wykorzystaniu których stosowano innowacyjne  technologie np. ultradźwięki, homogenizację wysokociśnieniowąST/0000642/8012019monika.frac@inhort.pl
CHROMATOGRAF GAZOWY AGILENT GC 8890 nr ser.LN2129A181PPiOJOiWTłuszcze, kwasy tłuszczowe209774,042021Materiał roślinny (owoce, warzywa), żywność pochodzenia roślinnego, soki, nektary, przetwory owocowo-warzywneChromatograf gazowy dwukanałowy z dozownikiem typu PTV oraz detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID), autosaplerem na 16 fiolek, piecem o zakresie temperatur 4-450°CChromatograf wykorzystywany jest do analizy kwasów tłuszczowych z podziałem na frakcje kwasów tłuszczowych nasyconych i nienasyconychST/0000732/8012021monika.frac@inhort.pl
SPEKTROMETR EMISYJNY ICP-OES Agilent 5110 VDVLaboratorium Badania Jakości Produktów OgrodniczychMakro -, mikroskładniki, metale ciężkie368074,772020Materiał roślinnyPosiada generator o wysokiej częstotliwości 27 MHz, chłodzony wodą w obiegu zamkniętym, zakres regulacji: 700 –1500W; ustawianie optymalnych parametrów w zależności od analizowanych próbek, 3-kanałowa pompa perystaltyczna, jednoczęściowy palnik kwarcowy z automatycznym wyrównywaniem i łączeniem z gazami; 3 masowe regulatory przepływu na gaz plazmy,  polichromator;  Detektor CCD z matrycą odwzorowującą echellogram w pełnym zakresie pomiarowym: 167 – 785 nmJest aparatem wielopierwiastkowej analizy w tym samym czasie; możliwość monitorowanie dwóch lub więcej długości fal dla każdego analizowanego pierwiastka z możliwością różnych technik korekcji tła. Umożliwia prowadzenie szybkich analiz jakościowych i ilościowych w badanych próbkach. Komputerowa optymalizowana optyka Echelle bez elementów ruchomych zapewnia uzyskiwanie niskich poziomów detekcji i maksymalnej stabilnościST/0000666/8012020wioletta.popinska@inhort.pl
AUTOKLAW ZANURZENIOWY JEDNOKOSZOWY XAA52 /UKŁAD STEROWANIA I AUTOMATYKICentrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych (CPPO)Urządzenie do pasteryzacji, sterylizacji, produktów z warzyw lub owoców161 900,002021Materiał roślinny (warzywa, owoce)Autoklaw ze sterowaniem automatycznego procesu pasteryzacji lub sterylizacji, w oparciu o pomiar temperatury i ciśnienia w produkcie. Pojemność robocza zbiornika 330 L., maksymalna temperatura procesu 130°CAutoklaw posiada pomiar temperatury i ciśnienia w produkcie wewnątrz opakowania, rejestruje przebieg procesu pasteryzacji lub sterylizacjiST/0000741/8012021    sebastian.siarkowski@inhort.pl
KLASYCZNA LINIA DO PRODUKCJI SOKÓWCPPOUrządzenie do produkcji soków298 530,002021Warzywa. OwoceZestaw maszyn do produkcji soku: kocioł do rozparzania 250 L, podajnik z młynkiem rozdrabniającym, prasa taśmowa 300kg/h, pasteryzator rurowy 300L/h, zbiornik buforowy 300L, rozlewaczka typu Bag in box, rozlewaczka do butelekLinia do produkcji soku NFCST/0000747/8012021sebastian.siarkowski@inhort.pl
MULTIPROCESOR MULTIMIX TYP 40CPPOUrządzenie wielofunkcyjne do przygotowania dżemów, galaretek, musów przy obniżonym ciśnieniu248 690,002021Materiał roślinny (warzywa, owoce)Multiprocesor umożliwia rozparzanie, zagęszczanie, mieszanie owoców i warzyw, produkcję deserów, dżemów, smoothie. Pojemność robocza 40 LUrządzenie do recepturowania posiada rejestrację procesu, automatyczne sterownie w oparciu o zadane programy pracy, które można konfigurowaćST/0000742/8012021sebastian.siarkowski@inhort.pl
LINIA DO SUSZU OSMO-KONWEKCYJNEGO- SUSZARKA KONWEHCYJNO-PROMIENNIKOWACPPOLinia do suszenia owoców i warzyw163 000,002021Owoce, warzywaSuszarnia komorowa z wózkami wsadowymi. Proces suszenia możliwy w jednym z trzech trybów: konwekcyjne, kontaktowe i promiennikoweInnowacyjne tryby suszenia produktu: konwekcyjny, kontaktowy i promiennikowy. Odzysk części ciepła przez wymiennik ciepłaST/0000738/5952021sebastian.siarkowski@inhort.pl
SUSZARKA WAISTER W15 NISKOEMISYJNA DO MATERIAŁ. BIOLOGICZ. Z DEZAKTYEACJĄ MIKROORGANIZMÓWCPPOUtylizacja odpadów owocowo warzywnych398750,982023Badanie możliwości wykorzystania odpadów do bionawozówSuszarka niskoemisyjna – osiągalne zużycie energii elektrycznej nawet do 0,35 kWh/kg odparowanej wody (zależnie od przetwarzanego produktu)Wysoka efektywność energetyczna poprzez innowacyjne połączenie mechanicznej fluidyzacji przegrzanej pary i dodatkowe oszczędności energetyczne z uwagi na wykorzystanie wymiennika ciepła do odzysku części ciepła. Odzysk wody odparowanej z przetwarzanych odpadówST/0000832/5952023sebastian.siarkowski@inhort.pl
ZAKŁAD ODMANOZNAWSTWA, SZKÓŁKARSTWA I ZASOBÓW GENOWYCH
Nazwa, model, typ urządzeniaNazwa LaboratoriumNazwa wykonywanych usługWartość zakupuData zakupuZastosowanie badawczeKrótka charakterystyka, w tym parametry techniczneOpis istotności lub unikalności urządzeniaNr inwent.Rok przyjęcia na środek trwałyOsoba do kontaktu
SUSZARNIA KOMOROWA DO SUSZENIA NASIONRegionalne Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej (RCBO)Suszenie nasion roślin612 540,002022Rośliny warzywne i zielne oraz rośliny sadowniczeKomora o wymiarach 4x2x2 m o objętości 8 m3 pozwalająca na utrzymanie temperatury w zakresie 10-20°C i wilgotności względnej powietrza w zakresie 10-25%Parametry pracy komory pozwalają na wysuszenie nasion do poziomu zawartości wody poniżej 5% s.m. – wilgotności optymalnej do przechowywania długoterminowego nasionST/0000780/5952022mariusz.chojnowski@inhort.pl
CHROMATOGRAF GAZOWY ZE SPEKTROMETREM I DEDEKTOREM
nr ser. CN2207A216/ US22151D101
RCBOOznaczanie lotnych węglowodorów, oraz lotnych metabolitów w przechowywanych lub kiełkujących nasionach836 400,002022Nasiona warzyw i owocówChromatograf gazowy z automatycznym podajnikiem próbek ciekłych oraz próbek gazowych oraz trzema detektorami – FID, TCD oraz detektor masowy. Wymiary 58x51x49 cm. Temperatura pracy +4°C powyżej temperatury otoczenia do 450°C. Automatyczna kalibracja i kontrola ciśnienia gazów.Powtarzalność powierzchni pików <0,5%. Powtarzalność czasu retencji <0,008%.Aparat pozwala wykonanie analiz O2, CO2, HCN, lotnych węglowodorów nasyconych i nienasyconych (w szczególności możliwość oddzielenia etanu, etylenu i acetylenu) na detektorach FID oraz TCD, a także analiza substancji lotnych z wykorzystaniem detektora typu MS. Możliwość zastosowania technologii backflushST/0000783/8012022mariusz.chojnowski@inhort.pl
MACERATOR-MASZYNA DO CZYSZCZENIA NASIONRCBORozdrabnianie owoców roślin warzywnych i sadowniczych w celu separacji nieuszkodzonych nasion od miąższu242 310,002022Ekstrakcja i oczyszczanie nasion genotypów warzyw oraz nasion podkładek regenerowanych w kolekcji aktywnej nasion zasobów genowych roślin ogrodniczychWyposażenie standardowe: komplet 6 zamiennych sit przecieraczki, regał na sita przecieraczki, wanna przepływowa, 4 wózki wraz z skrzynkami, schodki ze spocznikiem. Charakterystyka techniczna: zapotrzebowanie na moc elektryczną: 10 kW, obroty młynka wstępnego: 1 ÷ 17 RPM, obroty walców: 1 ÷ 17 RPM, obroty przecieraczki: 10 ÷ 720 RPM, napięcie zasilania silnika: 380/400 V, ciśnienie zasilania układu natryskowego: 2 ÷ 5 barUrządzenie unikalne przystosowane do ekstrakcji i czyszczenia nasion roślin dyniowatych o średnicy do 25 cm bez potrzeby ich wstępnego rozdrabniania. Szeroki zestaw sit oraz wanna do czyszcenia nasion na mokro pozwalają na zastosowanie do szerokiego spektrum gatunków i odmian warzyw i owocówST/0000781/5962022mariusz.chojnowski@inhort.pl
Zakład Pszczelnictwa
Nazwa, model, typ urządzeniaNazwa LaboratoriumNazwa wykonywanych usługWartość zakupuData zakupuZastosowanie badawczeKrótka charakterystyka, w tym parametry techniczneOpis istotności lub unikalności urządzeniaNr inwent.Rok przyjęcia na środek trwałyOsoba do kontaktu
MIKROSKOP CYFROWY KEYENCE VHX 970FZakład PszczelnictwaAnaliza morfometryczna pszczół, analiza jakości plemników pszczoły miodnej275930,732021Pszczoła miodna, murarkaWyświetlacz LCD zintegrowany z jednostką sterującą; Pojemność dysku twardego min. 500GB. Składanie w pełni wyostrzonych obrazów na dowolnym powiększeniu; funkcja stabilizacji obrazu usuwania refleksów; automatyczny pomiar powierzchni obrazu 2D; funkcja kompozycji głębi,; nagrywanie filmów w wysokiej rozdzielczości Obiektywy z powiększeniami min. 20-200x i min. 0,1-50x Rejestruje obrazy w wysokiej rozdzielczości; umożliwia obserwacje obiektu który znajduje się w centrum pola widzenia pomimo zmiany kąta pochylenia kamery. Możliwość obserwacji w pełnej głębi ostrości przy dowolnym powiększeniu. Wysoka dokładność i prostota wykonywanych pomiarówST/0000727/8012021malgorzata.bienkowska@inhort.pl
SEKTROFOTOMETR PODCZERWIENI IRTracer-100 SHIMADZU z oprogr. i dodat. Wyposaż.Laboratorium Badania Jakości Produktów PszczelichAnalizy wosku pszczelego na podstawie porównania widma177 550,502021Wosk pszczeliFTIR – spektroskopowa technika badawcza realizowana w oparciu o naturalne widmo w zakresie długości fali od 4000–400 cm-1. Zakres ten określa się mianem „średniej podczerwieni”  Spektroskopia osłabionego całkowitego odbicia w podczerwieni FTIR-ATR (FTIR, ang. Fourier Transform Infrared Spectroscopy) jest ważnym narzędziem analitycznym w badaniach jakości wosku pszczelego. Technika ta jest stosowana do wykrywania zafałszowań wosku parafiną, stearyną, kwasem stearynowym, łojem oraz mieszaniną tych produktów. Akcesoria instrumentalne ATR (ATR, ang. Attenuated Total Reflectance) upraszczają procedurę pomiarową, tj. umożliwiają badanie próbki wosku bez jej wcześniejszego przygotowania, co znacznie skraca czas analizyST/0000756/8012021teresa.szczesna@inhort.pl
CHROMATOGRAF GAZOWY AGILENT 8890 Z DEDEKTOREM FID NR SER.CN2213A005Laboratorium Badania Jakości Produktów PszczelichAnaliza zawartości alkanów  i kwasów tłuszczowych  wosku pszczelego249 972,902022Wosk pszczeliWysokotemperaturowa technika chromatografii gazowej sprzężona z detektorem wychwytu elektronów (GC-FID) pozwala na rozdział i umożliwia identyfikację oraz ilościowe oznaczanie składu węglowodorów i kwasów tłuszczowych w wosku pszczelimSpektroskopia osłabionego całkowitego odbicia w podczerwieni FTIR-ATR (FTIR, ang. Fourier Transform Infrared Spectroscopy) jest ważnym narzędziem analitycznym w badaniach jakości wosku pszczelego. Technika ta jest stosowana do wykrywania zafałszowań wosku parafiną, stearyną, kwasem stearynowym, łojem oraz mieszaniną tych produktów. Akcesoria instrumentalne ATR (ATR, ang. Attenuated Total Reflectance) upraszczają procedurę pomiarową, tj. umożliwiają badanie próbki wosku bez jej wcześniejszego przygotowania, co znacznie skraca czas analizyST/0000788/8012022teresa.szczesna@inhort.pl
Zakład Biologii Stosowanej
Nazwa, model, typ urządzeniaNazwa LaboratoriumNazwa wykonywanych usługWartość zakupuData zakupuZastosowanie badawczeKrótka charakterystyka, w tym parametry techniczneOpis istotności lub unikalności urządzeniaNr inwent.Rok przyjęcia na środek trwałyOsoba do kontaktu
CYTOMETR PRZEPŁYWOWY z wyposaż. nr seryjny 20090758181Zakład Biologii StosowanejOcena poziomu ploidalności, wielkości genomu; wykrywanie poliploidów i haplodów530 683,502020Materiał roślinny hodowlany i zasobów genowych gatunków ogrodniczych3 źródła światła, modułowy układ optyczny ze zintegrowanym wzmacniaczem elektronicznym,  Kwarcowa kuweta przepływowa dla laminarnego transportu próbek i ogniskowania hydrodynamicznego, Oprogramowanie FCM CyFlow, pracujące na platformie Windows™ Najwyższej klasy stacjonarny cytometr przepływowy, którego wszechstronność pozwala na przeprowadzanie najbardziej zaawansowanych oznaczeń. Oprogramowanie pozwala użytkownikowi na wykorzystanie funkcji TVAC,  która zapewnia całkowite liczenie komórek w określonej objętości. Ta unikatowa technologia nie wymaga dodatkowych odczynników. Niezbędny w hodowli poliploidalnej  wytwarzaniu podwojonych haploidów, detekcji kontaminacji sokówST/0000676/8012020malgorzata.podwyszynska@inhort.pl
Mikroskop cyfrowyZakład Biologii StosowanejAnaliza cech morfologicznych oraz pomiary 2D i 3D badanych obiektów467382,002023Materiał roślinnyMikroskop posiada kamerę cyfrową umożliwiającą obserwacje w jasnym i w ciemnym polu; oprogramowanie do nagrywania obrazu w ruchu; oprogramowanie do raportowaniaIstnieje możliwość tworzenia modeli 2D i 3D oraz pomiarów 2D i 3DST/0000858/8012023agnieszka.marasek@inhort.pl
SYSTEM DO POMIARU WYMIANY GAZOWEJ/ FOTOSYNTEZYZakład Biologii StosowanejBadanie procesów fizjologicznych roślin związanych z fotosyntezą i wymianą gazową210000,002023Badanie intensywności fotosyntezy, fotooddychania, transpiracji oraz wyznaczania krzywych świetlnych i punktów kompensacyjnychwykorzystywane w ocenie reakcji roślin na stresy środowiskoweUrządzenie przenośne służące do prac w terenie i w laboratorium z możliwością pełnej kontroli mikroklimatu w komorze pomiarowej (H2O, CO2, PAR i temperatura). Pomiar CO2 metodą IRGA. Urządzenie wyposażone w kilka komór do badania wymiany gazowej roślin oraz komorę do pomiaru respiracji gleby. Możliwość utrzymania CO2 w komorze w zakresie 0-2000 ppm, PPFD w zakresie 0 – 2500 μmol m-2 s-1. Komory wyposażone w lampy LED białe i mieszane RGB   Możliwość wyznaczania własnych krzywych świetlnych. Zespół naświetleniowy LED  z diodami białymi pozwala na ustawienie promieniowania PAR do 2500 µmol/m2/s. Zespół naświetleniowy w wersji RGB pozwala kontrolować intensywność iluminacji oraz stosunek światła aktynicznego w paśmie czerwonym, zielonym i niebieskim  ST/0000849/8012023bozena.matysiak@inhort.pl
ZESTAW WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ FITOTRONOWYCHZakład Biologii StosowanejBadania reakcji roślin na wybrane czynniki środowiskowo-agrotechniczne oraz badania w zakresie biologii molekularnej i badań in vitro218 740,002023Materiał roślinnyZestaw 24 mobilnych regałów fitotronowych wyposażony w półki z zestawem oświetleniowym (świetlówki LED lub oświetlenie mieszane -świetlówki LED i diody LED emitujące światło o różnej barwie), z możliwością regulacji oświetlenia dla każdej półkiRegulacja spektrum światła w regałach fitotronowych umożliwia określenie optymalnych warunków wzrostu in vitro i aklimatyzacji mikrosadzonek różnych gatunków roślin ogrodniczychST/0000860/8012023agnieszka.wojtania@inhort.pl 
AUTOKLAWZakład Biologii StosowanejProdukcja w warunkach sterylnych wysokiej jakości, elitarnego materiału rozmnożeniowego rozmnożenia in vitro nowych odmian i/lub wyselekcjonowanych genotypów roślin ogrodniczych157 148,802023Pożywki, szkło, narzędzia, papierAutoklawy (2 szt.) -sterylizatory pionowe , pojemność komory 80-100 litrów, temperatura sterylizacji 103-136°C, wyposażone w system wytwarzania próżni, system podtrzymywania ciśnienia w komorze, system szybkiego chłodzenia i zamknięty obieg wody chłodzącejAutoklaw pozwala na uzyskanie wolnych od zanieczyszczeń mikrobiologicznych pożywek, szkła, narzędzi i papieru niezbędnych podczas procesu rozmnażania roślin in vitroST/0000855/8012023agnieszka.wojtania@inhort.pl 
ZAKŁAD AGROINŻYNIERII
Nazwa, model, typ urządzeniaNazwa LaboratoriumNazwa wykonywanych usługWartość zakupuData zakupuZastosowanie badawczeKrótka charakterystyka, w tym parametry techniczneOpis istotności lub unikalności urządzeniaNr inwent.Rok przyjęcia na środek trwałyOsoba do kontaktu
SYSTEM  IFL DO POMIARU WYMIANY GAZOWEJ I FLUORESCENCJI CHLOROFILUPracownia NawadnianiaPomiar wymiany gazowej – intensywności fotosyntezy210 000,002021Materiał roślinnySystem do pomiaru natężenia wymiany gazowej liści oraz fluorescencji chlorofilu. System składa się z jednostki centralnej z wyświetlaczem oraz komory pomiarowej (element wymienny), w której umieszcza się liść badanej rośliny. Zakresy pomiarowe: CO2 0-3000 ppm, H2O 0-75 mbar, PAR 0-3000 µmol/m2/s, temp. -5-+50°CUrządzenie umożliwia analizę funkcjonowania aparatu fotosyntetycznego roślin. Analiza taka jest kluczowym elementem oceny reakcji roślin na stosowane zabiegi agrotechniczne i czynniki środowiskaST/0000725/8012021waldemar.treder@inhort.pl
Udostępnij na: