Skip to content

Wystąpienie pracownika naukowego IO-PIB podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Warszawa, 7 lutego 2023 r.

7 lutego 2023 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas której  prof.  dr hab. Lidia Sas-Paszt z Instytutu Ogrodnictwa – PIB wygłosiła referat nt.: „Zastosowania bionawozów w polskim rolnictwie oraz perspektyw ich wdrażania, zgodnie ze strategią Europejskiego Zielonego Ładu”.

W Zakładzie Mikrobiologii i Ryzosfery Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego opracowano i  wdrożono do praktyki mikrobiologiczne technologie uprawy roślin ogrodniczych i  rolniczych oraz technologie poprawy jakości gleb. Zaproponowane rozwiązania są unikalne nie tylko w kraju, ale także za granicą.

Po wysłuchaniu informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz referatu Pani Profesor odbyła się dyskusja. Przewodniczący Sejmowej Komisji Pan Poseł Robert Telus, zgłosił wniosek o  wprowadzenie do prawodawstwa definicji ”bionawozy” oraz rozważenie możliwości ujęcia ich w  ekoschematach.

Bionawozy to preparaty na bazie surowców pochodzenia organicznego, zawierające: aminokwasy, cukry, witaminy, fitohormony, enzymy oraz makro- i mikro-elementy, a często także mikroorganizmy i/lub ich metabolity korzystnie wpływające na wzrost i plonowanie roślin. Bionawozy są skuteczną i ekonomicznie opłacalną alternatywą dla nawozów  mineralnych. W Polsce i w innych krajach  dynamicznie wzrasta zainteresowanie nawozami wzbogaconymi pożytecznymi mikroorganizmami. W Instytucie Ogrodnictwa – PIB powstał pierwszy w Polsce i największy w Europie bank symbiotycznych mikroorganizmów: grzybów mykoryzowych i strzępkowych, drożdży oraz pożytecznych bakterii glebowych, wyizolowanych z ryzosfery roślin, rosnących w różnych warunkach glebowo-klimatycznych naszego kraju. Wykazano wysoką skuteczność bionawozów i pożytecznych mikroorganizmów w stymulacji wzrostu i plonowania roślin: truskawki, jabłoni, wiśni, ogórka, pomidora i innych gatunków roślin ogrodniczych. Współpraca Zakładu Mikrobiologii i Ryzosfery Instytutu Ogrodnictwa − PIB z producentami nawozów zaowocowała rejestracją i wprowadzeniem do produkcji następujących bionawozów: Florovit Agro (wapno nawozowe granulowane PMG z kwasami humusowymi i pożytecznymi mikroorganizmami), preparat BacterBase (zawiera bakterie Bacillus velezensis i B. amyloliquefaciens) do stosowania w warzywnictwie i sadownictwie, nawóz SLAFER na bazie łupków karbońskich zawierający szczepy bakterii z rodzaju Bacillus i grzyby z rodzaju Trichoderma, makro, mikroelementy, substancję organiczną, stymulujące wzrost i plonowanie roślin oraz poprawę właściwości gleby, biostymulator BioPlus Forte na bazie drożdży i bakterii o działaniu biostymulującym i ochronnym, a także bioaktywne podłoża Profi 3 i Profi 4 z grzybami  Trichoderma spp. do uprawy roślin ogrodniczych w polu i pod osłonami.  W związku ze wzrostem cen nawozów mineralnych i redukcją ich stosowania oraz celami Europejskiego Zielonego Ładu, istnieje potrzeba wdrożenia alternatywnych metod bionawożenia w polskim rolnictwie.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: