Skip to content

XXI Dni Ogrodnika – Targi Międzynarodowe

Gołuchów, 10-11 września 2022 r.

W dniach 10-11 września 2022 roku w Gołuchowie k. Kalisza odbyły się XXI Dni Ogrodnika – Targi Międzynarodowe, zorganizowane przez: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Stowarzyszenie Nowoczesny Ogrodnik, Stowarzyszenie Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami oraz Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. Patronat honorowy nad imprezą objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast patronat naukowy – Instytut Ogrodnictwa – PIB  i Instytut Ochrony Roślin – PIB.

Spotkanie w Gołuchowie miało charakter promocyjno-informacyjny. Spotkali się tam producenci warzyw i roślin ozdobnych, sadownicy, doradcy branżowi, handlowcy oraz osoby zainteresowane szeroką tematyką ogrodniczą. Podczas dwóch dni, mogli oni skorzystać z  bezpłatnych konsultacji i porad udzielanych przez pracowników naukowych różnych jednostek, w tym Instytutu Ogrodnictwa – PIB oraz uczestniczyć w organizowanych seminariach.  Jednocześnie, licznie zgromadzeni wystawcy oferowali zwiedzającym swoje usługi i produkty m.in. nawozy, środki ochrony roślin, podłoża, instalacje do nawadniania i fertygacji, ciągniki i maszyny ogrodnicze oraz nasiona warzyw, sadzonki roślin ozdobnych oraz krzewów owocowych.

Na stoisku IO-PIB przedstawiono m.in. cele, założenia i wyniki wybranych projektów realizowanych w jednostce:

 • CPPO „Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych”,
 • LFPPO „Laboratorium Fizjologii Pozbiorczej Produktów Ogrodniczych”,
 • RCBO „Regionalne Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej jako ośrodek integrujący ochronę ex situ różnorodności biologicznej województwa łódzkiego”,
 • BIO-FERTIL – „Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie”,
 • EXCALIBUR – „Wykorzystanie wielofunkcyjnego potencjału glebowej różnorodności biologicznej w ogrodnictwie”,
 • BiofruitNET – „Zwiększenie innowacyjności ekologicznej produkcji owoców poprzez silną sieć wiedzy”,
 • ResBerry – „Kształtowanie odporności roślin jagodowych w uprawie ekologicznej poprzez poprawę bioróżnorodności i innowacyjne strategie gospodarowania
 • BioSafeFood – „Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami”,
 • BioHortiTech – „Ulepszone technologie bio-inokulacji i ściółkowania żywymi roślinami dla integrowanych upraw ogrodniczych”,
 • Plantlab – „Innowacyjny system całorocznej produkcji sałaty rzymskiej oraz ryb słodkowodnych przy wykorzystaniu technologii aquaponicznej”,
 • PROMIO – „Promocja gospodarcza regionu woj. Łódzkiego poprzez internacjonalizację działalności badawczo-rozwojowej i edukacyjnej Instytutu Ogrodnictwa”

oraz materiały opracowane w ramach realizacji Programu Wieloletniego IO oraz IHAR PIB/IO 2015-2020, w tym Internetową Platformę Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych dostępną na serwerze  Instytutu  Ogrodnictwa –  PIB pod  adresem http://www.nawadnianie.inhort.pl. W Gołuchowie zaprezentowano także ofertę Instytutu na usługi badawcze dla producentów i przetwórców owoców i warzyw oraz innych zleceniodawców, m.in. laboratoriów, w których przeprowadzone są badania, takie jak: potwierdzenie tożsamości odmianowej roślin, analiza materiału roślinnego za pomocą cytometrii przepływowej oraz analizy mikrobiologiczne gleby i podłoży. Uczestnicy wydarzenia odwiedzający stoisko naszej jednostki mieli także okazję do zapoznania się z ofertą Akredytowanego Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych, Laboratorium chorób roślin, Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich oraz Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: