Skip to content

Instrukcja obsługi

Zapraszamy użytkowników do zapoznania się z krótką instrukcją korzystania z zasobów naszego Biuletynu Informacji Publicznej. 

MENU 
Kluczowym elementem, wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajdujących się w prezentowanym biuletynie, jest menu główne. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny z przyciskami, po lewej stronie ekranu. 

Przycisk aktywny jest pogrubiony. 
Wewnątrz aktywnego przycisku odnośnikiem kierującym do wybieranej strony jest napis. Napis jest hasłem, które w sposób symboliczny informuje o zawartości przypisanej mu strony.

Udostępnij na: