Skip to content

Ogłoszenia o zamówieniach 2022

31/ZP/2022
DOSTAWA APARATURY I SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DO CENTRUM INNOWACYJNYCH I ZRÓWNOWAŻONYCH TECHNOLOGII OGRODNICZYCH (CIZTO)

33/ZP/2022
KOMPLEKSOWA USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ MIENIA ORAZ MONITORINGU OBIEKTÓW INSTYTUTU OGRODNICTWA – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

23/ZP/2022
Świadczenie usług kompleksowej ochrony fizycznej mienia oraz monitoringu obiektów Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego

20/ZP/2022
WYMIANA INSTALACJI CHŁODNICZEJ ORAZ MONTAŻ I URUCHOMIENIE LABORATORYJNEGO, AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU KONTROLOWANYCH ATMOSFER KA

14/ZP/2022
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych (CIZTO)

12/ZP/2022
Świadczenie usług agencji pracy tymczasowej

4/ZP/2022
Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych

8/ZP/2022
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

7/ZP/2022
Usługa sekwencjonowania i syntezy

6/ZP/2022
Sukcesywne dostawy nawozów

5/ZP/2022
Dostawa aparatury i sprzętu laboratoryjnego

3/ZP/2022
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania inwestycyjnego: ,,Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych”. (CIZTO).

1/ZP/2022
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych” (CIZTO)

2/ZP/2022
Dostawa odczynników chemicznych i standardów analitycznych stosowanych w analizie pozostałości pestycydów

Udostępnij na: