Skip to content

Siedziba

 • Siedziba Dyrekcji 
  ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 
  96-100 Skierniewice 
  tel. 46 8332211 do 13 – centrala 
  fax: 46 8333186
  e-mail:  io@inhort.pl
 • ul. Pomologiczna 18
  96-100 SKIERNIEWICE
  tel.: 46 8332021, 46 8334223 – Centrala
  fax: 46 8333228
 • Zakład Pszczelnictwa w Puławach (Division of Apiculture in Pulawy)
  ul. Kazimierska 2
  24-100 PUŁAWY
  tel.: 81 8864208, 81 8862164 
  fax: 81 8864209
  e-mail: opisik@man.pulawy.pl
Udostępnij na: