Skip to content

Gleba i podłoża

W Instytucie Ogrodnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym wykonywane są następujące analizy:
– Analiza aktywności enzymatycznej gleby, czyli aktywności enzymów, która jest uważana za ogólny, pośredni wskaźnik liczebności i aktywności mikroorganizmów w glebie. Aktywność enzymatyczna gleby stanowi czuły wskaźnik ich żyzności i urodzajności;
– Analiza mikrobiologiczna gleby mająca na celu stwierdzenie czy i jakie patogeny oraz mikroorganizmy są obecne w dostarczonej do laboratorium próbce. Na podstawie jej wyników można określić jakie patogeny są przyczyną problemów oraz dobrać odpowiednie metody zwalczania;
– Analiza jakościowa i ilościowa preparatów mikrobiologicznych oraz nawozów wzbogaconych mikrobiologicznie, mająca na celu stwierdzenie ich jakości.

Oferta na analizy mikrobiologiczne gleby i podłoży, w tym podłoży do produkcji pieczarki

Wykrywanie i identyfikacja nicieni pasożytów roślin w glebie, podłożu i materiale roślinnym

Udostępnij na: