Skip to content

Rośliny warzywne

Broszura: Dawne odmiany do ogrodów przydomowych. Rośliny warzywne. Pomidor

Broszura: Dawne odmiany do ogrodów przydomowych. Rośliny warzywne. Sałata

Chojnowski M., Fu-Dostatny D., Małuszyńska E., Kotlińska T., Kruczyńska D.E. 2016. Quality of seeds of tomato accessions collected in the framework of National Programme of Genetic Resources Conservation in Poland. International Scientific Conference, 18-20 October, 2016, Piešťany, Slovak Republic. Book of Abstracts: 42.

Chojnowski M., Kapusta E., Treder W. 2018. Germination of seeds of three vegetable species stored in the genetic collections of the Research Institute of Horticulture (InHort – Skierniewice). Meeting of the Working Group Seed Science and Certification (GPZ/GPW), Scientific Seed Symposium „Testing Methods and Research on Seed Quality”, IPK Gatersleben, 10-12 April 2018, Book of Abstracts: 23. POSTER

Kaźmińska K., Hallmann E., Korzeniewska A., Niemirowicz-Szczytt K., Bartoszewski G. 2020. Identification of fruit-associated QTLs in winter squash (Cucurbita maxima Duchesne) using recombinant inbred lines. MDPI. Genes 11, 419. (Open Access) www.mdpi.com/journal/genes doi:10.3390/genes11040419    https://www.mdpi.com/2073-4425/11/4/419

Korzeniewska A., Pikała P., Kaźmińska K., Niemirowicz-Szczytt K. 2015. Zróżnicowanie zawartości karotenoidów w owocach wybranych odmian Cucurbita maxima Duch. i Cucurbita moschata L. w warunkach klimatycznych Polski. IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych „Postęp w ogrodnictwie dla poprawy jakości życia i ochrony środowiska”, Wrocław, 14-16 września 2015, Streszczenia prac: 99.

Olas-Sochacka M. 2016. Cryobank of garlic (Allium sativum L.) genetic resources in Poland. International Scientific Conference 18-20 October, 2016, Piešťany, Slovak Republic. Book of Abstracts: 81. POSTER

Olas-Sochacka M. 2016. Kolekcja zasobów genowych czosnku pospolitego (Allium sativum L.). Ogólnopolska Konferencja „Kolekcje roślin użytkowych w świetle globalnej strategii ochrony świata roślin 2020”, Koryciny, 13-16 czerwca 2016 r., Materiały Konferencyjne: 40. POSTER

Olas-Sochacka M. 2017. Cryopreservation of shoot tips of garlic (Allium sativum L.) genetic resources by vitrification. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „CROP DIVERSIFICATION IN A CHANGING WORLD – Mobilizing the green gold of plant genetic resources”, EUCARPIA Genetic Resources, Montpellier, Francja, 8-11 maja 2017 r. POSTER

Olas-Sochacka M., Kotlińska T. 2015. International cryobank of the genus AlliumMonographs of Botanical Gardens, vol. 2: 35-39.

Ulotka: Czosnek pospolity (Allium sativum L.)

Ulotka: Kolekcja wieloletnich dzikich gatunków z rodzaju Allium

Ulotka: Szalotka (Allium cepa L.var. aggregatum G.Don)

Udostępnij na: