Horyzont 2020

PROGRAM UE Horyzont 2020

Akronim projektu: GoodBerry
Tytuł: Improving the stability of high-quality traits of berry in different environments and cultivation systems for the benefit of European farmers and consumers
(„Poprawa stabilności cech wysokiej jakości owoców jagodowych w różnych środowiskach i systemach uprawy dla korzyści europejskich producentów i konsumentów”)
Czas trwania: 1 marca 2016 – 29 lutego 2020 (48 miesięcy)

 
Projekty zrealizowane

Akronim projektu: Fertinnowa
Tytuł: Transfer innowacyjnych technik dla zrównoważonego wykorzystania wody w fertygowanych uprawach roślin. Transfer of INNOvative techniques for sustainable WAter use in FERtigated crops. “Fertinnowa” Horyzont 2020INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >