Skip to content

ResBerry

Tytuł projektu: Resilient organic berry cropping systems through enhanced biodiversity and innovative management strategies

Kształtowanie odporności roślin jagodowych w uprawie ekologicznej  poprzez poprawę bioróżnorodności i innowacyjne strategie gospodarowania

Akronim: ResBerry

Nazwa programu: ERA NET CORE Organic Cofund

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Doruchowski, prof. IO-PIB

Okres realizacji: 01.11.2021 – 31.10.2024

Nr umowy: (w trakcie akceptacji przez NCBiR)

Budżet: 200 000,00 EUR

Cel:
Głównym zadaniem projektu ResBerry jest zwiększenie bioróżnorodności powierzchniowej i glebowej na europejskich ekologicznych plantacjach truskawek i malin w celu zwiększenia odporności roślin na główne szkodniki i choroby. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie na plantacjach jagodowych roślin towarzyszących (pasy kwietne, rośliny pułapkowe, rośliny okrywowe) i wzbogacenie różnorodności mikrobiologicznej gleby oraz zorganizowanie poletek demonstracyjnych dla innowacyjnych strategii zwalczania szkodników.

Główne działania:
• organizacja siedlisk dla plantacji truskawek i malin jako podejścia zwiększającego odporność roślin, poprzez zastosowanie innowacyjnych systemów uprawy, zwiększenie różnorodności funkcjonalnej za pomocą pasów kwietnych, roślin pułapkowych i roślin okrywowych w celu zmniejszenia szkód powodowanych przez szkodniki (koordynacja: dr hab. Eligio Malusa, Prof. IO-PIB; dr Małgorzata Tartanus),
• zwiększenie różnorodności mikrobiologicznej gleby i wzbogacenie bionawozów bakteriami antagonistycznymi wobec Phytophthora w celu zwalczania chorób w truskawkach i malinach (koordynacja: Prof. dr hab. Lidia Sas-Paszt),
• opracowanie nowatorskich technologii doglebowego stosowania wzbogaconych mikrobiologicznie bionawozów (koordynacja: dr hab. Grzegorz Doruchowski, Prof. IO-PIB),
• podnoszenie świadomości wśród plantatorów w zakresie stosowania innowacyjnych strategii zwalczania szkodników, takich jak entomopatogenne nicienie do zwalczania muszki plamoskrzydłej (Drosophila suzukii) lub entomowektory do zwalczania szarej pleśni,
• ocena wpływu tych środków na plon i jakość odżywczą owoców oraz sprostanie oczekiwaniom konsumentów.

Spodziewane wyniki:
Wynikiem projektu ResBerry będą rozwiązania systemowe, wspierające ekologiczną produkcję truskawek i malin, opracowane w dialogu z plantatorami i interesariuszami. Odporność upraw jagodowych zostanie zwiększona poprzez wdrożenie funkcjonalnej bioróżnorodności w otoczeniu upraw, zwiększenie różnorodności mikrobiologicznej gleby i podniesienie świadomości plantatorów w zakresie innych innowacyjnych strategii zwalczania szkodników. ResBerry uwzględni potrzeby i opinie konsumentów i producentów, oceniając wartość odżywczą owoców produkowanych zgodnie z innowacyjną strategią produkcji ekologicznej.

Partnerzy:

  • Institute for Food and Environmental Research, Niemcy,
  • University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Rumunia,
  • National School of Agriculture of Meknes, Maroko,
  • University of Moulay Ismail, Maroko,
  • University of Copenhagen, Dania,
  • Cooperativa Agricola Rodagria Produce, Rumunia.
Udostępnij na: