Skip to content

Projekty

Innowacyjne projekty na poziomie krajowym i europejskim rozwijają kompetencje zespołów naukowych i współpracę badawczą.

Program badawczy Instytutu Ogrodnictwa – PIB obejmuje wszystkie zagadnienia związane z produkcją ogrodniczą. Zakres działalności dotyczy zarówno badań nad biologicznymi podstawami produkcji owoców, warzyw i roślin ozdobnych, jak i biotechnologii, genetyki i hodowli twórczej roślin ogrodniczych, a także agrotechniki, fitopatologii, szkółkarstwa i ochrony zasobów genowych roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych, nawadniania roślin, uprawy grzybów jadalnych, przetwórstwa i przechowalnictwa owoców i warzyw, bezpieczeństwa żywności, agroinżynierii, ekonomiki i marketingu. Z uwagi na to, że wszystkie rośliny sadownicze i znaczna część warzywnych są owadopylne, duże znaczenie w programie badawczym IO ma także pszczelnictwo. Realizowane są badania z zakresu hodowli pszczół, technologii pasiecznych, jakości produktów pszczelich oraz zapylania roślin.

Instytut Ogrodnictwa – PIB realizuje projekty na poziomie krajowym i europejskim. Wśród zamkniętych, jak i aktualnie prowadzonych przedsięwzięć znajdują się projekty finansowane m.in. przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Inteligentny Rozwój.

Instytut ponadto aktywnie uczestniczy w realizacji międzynarodowych projektów badawczych z zakresu Zasobów Genowych Roślin Warzywnych i Sadowniczych, m.in. w tworzeniu Europejskiej Kolekcji Podstawowej (European Core Collection) wegetatywnie rozmnażanych gatunków z rodzaju Allium oraz prowadzi szeroką współpracę międzynarodową z naukowymi ośrodkami z Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Republiki Chińskiej i krajów Europy wschodniej. Jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, takich jak: Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauk Ogrodniczych – ISHS, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Grzybów Uprawnych, Europejskie Towarzystwo Badań nad Chwastami (European Weed Research Society) i innych.

Odnośniki do poszczególnych projektów można znaleźć w menu serwisu.

Udostępnij na: