Skip to content

HORYZONT 2020

PROJEKTY FINANSOWANE W RAMACH PROGRAMÓW RAMOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ


Tytuł: Exploiting the multifunctional potential of belowground biodiversity in horticultural farming (Wykorzystanie wielofunkcyjnego potencjału glebowej różnorodności biologicznej w ogrodnictwie)
Akronim: EXCALIBUR
Strona internetowa projektu
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: HORIZON 2020
Koordynator projektu: CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA, Włochy
Koordynator projektu z IO: dr hab. E. Malusǎ, prof. IO
Okres realizacji: 01.06.2019 – 31.05.2024
Nr umowy: 817946

Tytuł: Innovations in plant VarIety Testing in Europe to foster the introduction of new varieties better adapted to varying biotic and abiotic conditions and to more sustainable crop management practices
(Innowacje w zakresie testowania odmian roślin w Europie dla promowania wprowadzania nowych odmian lepiej przystosowanych do zmiennych warunków biotycznych i abiotycznych oraz bardziej zrównoważonych metod uprawy)
Akronim: INVITE
Strona internetowa projektu
Tytuł projektu w języku angielskim:
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: HORIZON 2020
Koordynator projektu: INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA), Francja
Koordynator projektu z IO: dr M. Lewandowski
Okres realizacji: 01.07.2019 – 30.06.2024
Nr umowy: 817970

Tytuł: Boosting Innovation in Organic Fruit production through stronger networks
Akronim: BIOFRUITNET
Strona internetowa projektu
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: HORIZON 2020
Koordynator projektu: CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA, Włochy
Koordynator projektu z IO: dr hab. E. Malusǎ, prof. IO
Okres realizacji: 01.11.2019 – 31.10.2022
Nr umowy: 862850

 
Projekty zrealizowane


Tytuł: Improving the stability of high-quality traits of berry in different environments and cultivation systems for the benefit of European farmers and consumers
(Poprawa stabilności cech wysokiej jakości owoców jagodowych w różnych środowiskach i systemach uprawy dla korzyści europejskich producentów i konsumentów)
Akronim: GoodBerry
Strona internetowa projektu
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: HORIZON 2020
Koordynator projektu: UNIVERSIDAD DE MALAGA, Hiszpania
Koordynator projektu z IO: dr A. Masny
Okres realizacji: 01.03.2016 – 28.02.2020
Nr umowy: 679303

Tytuł: Transfer innowacyjnych technik dla zrównoważonego wykorzystania wody w fertygowanych uprawach roślin. Transfer of INNOvative techniques for sustainable WAter use in FERtigated crops. “Fertinnowa” Horyzont 2020
(Transfer innowacyjnych technik dla zrównoważonego wykorzystania wody w fertygowanych uprawach roślin)
Akronim: FERTINNOWA
Strona internetowa projektu
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: HORIZON 2020
Koordynator projektu:
Koordynator projektu z IO: dr hab. J. Treder, prof. IO
Okres realizacji:
Nr umowy: