Skip to content

Transfer technologii

CENTRUM PRZETWÓRSTWA PRODUKTÓW OGRODNICZYCH ukierunkowane jest na prowadzenie badań i kreowanie innowacji w projektowaniu produktów żywnościowych na bazie owoców i warzyw.

REGIONALNE CENTRUM BIORÓŻNORODNOŚCI OGRODNICZEJ to ośrodek, którego celem jest prowadzenie kolekcji aktywnej zasobów genowych roślin ogrodniczych, oraz współpraca z instytucjami regionu łódzkiego w zakresie ochrony ex situ różnorodności biologicznej.

CENTRUM INNOWACYJNYCH I ZRÓWNOWAŻONYCH TECHNOLOGII OGRODNICZYCH to miejsce funkcjonowania interdyscyplinarnych zespołów naukowych pracujących na nad rozwiązywaniem kluczowych dla produkcji ogrodniczej problemów gospodarczych o podłożu środowiskowym.

LABORATORIUM FIZJOLOGII POZBIORCZEJ PRODUKTÓW OGRODNICZYCH to najnowocześniejsza w Polsce komórka badawczo-rozwojowa prowadząca badania i kreująca innowacyjne rozwiązania w zakresie szeroko rozumianego przechowalnictwa produktów ogrodniczych.

Udostępnij na: