Skip to content

Warsztaty „Odmiany winorośli i dawne odmiany drzew owocowych z kolekcji IO-PIB oraz ich wymagania agrotechniczne”

Skierniewice, 27 lipca 2023 r.

W ramach organizowanych w Instytucie Ogrodnictwa – PIB warsztatów „Odmiany winorośli i dawne odmiany drzew owocowych z kolekcji IO-PIB oraz ich wymagania agrotechniczne”, które odbyły się 27 lipca 2023 roku wygłoszono cztery referaty oraz przeprowadzono dwa pokazy praktyczne.

Dr hab. Mirosław Sitarek, prof. IO podkreślił rolę Instytutu w ochronie zasobów genowych roślin ogrodniczych, dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO omówił winiarskie i deserowe odmiany winorośli z kolekcji IO-PIB, natomiast mgr inż. Grzegorz Hodun scharakteryzował wybrane dawne odmiany drzew owocowych oraz sposób ich gromadzenia i zachowanie w kolekcji. W części praktycznej oprowadził on uczestników po kwaterach doświadczalnych z kolekcją dawnych odmian jabłoni oraz przeprowadził pokaz szczepienia i okulizacji drzew tego gatunku. Dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO zaprezentował kolekcję winorośli „od podszewki” oraz w warunkach terenowych omówił sposób oceny i pielęgnacji krzewów.  

Warsztaty przygotowano w ramach realizacji zadania celowego 1.2 „Zachowanie ex situ zasobów genowych ogrodniczych roślin użytkowych” finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W szkoleniu wzięli udział producenci oraz przedstawiciele: Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, uczelni wyższych, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: