Skip to content

61. Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych „2020 – Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin”

4 lutego 2020 r., już po raz 61, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych. Jest to najstarsza konferencja poświęcona ochronie roślin w powojennej historii Polski. Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objął Pan Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencję otworzyła dr hab. Dorota Konopacka, prof. IO – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa. Referaty pracowników Zakładów Fitopatologii oraz Ochrony Roślin Przed Szkodnikami poprzedziły wystąpienia: Pana Ryszarda Kamińskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Pana Krzysztofa Kielaka – Zastępcy Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Andrzeja Chodkowskiego – Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa; Pana Marcina Wrońskiego – Zastępcy Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W obradach wziął udział Pan Robert Telus – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W tym roku wszystkie prezentacje, przedstawiane w czasie trwania konferencji (15 referatów i 14 posterów), w sposób pośredni lub bezpośredni nawiązywały do jej głównego tematu „2020 – Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin” i obejmowały zagadnienia najbardziej nurtujące polskich sadowników między innymi takie jak:

  • nowe zagrożenia ze strony chorób i szkodników, szczególnie te pojawiające się wraz ze zmianą klimatu związane z intensywnym międzynarodowym handlem materiałem roślinnym;
  • sygnalizacja pojawu agrofagów jako podstawa racjonalnej ochrony;
  • nowe środki ochrony roślin przed patogenami, szkodnikami i chwastami;
  • wykorzystanie ochrony biologicznej, innowacyjnych biopreparatów w ochronie roślin także w uprawach ekologicznych;
  • technika i bezpieczeństwo wykonywania zabiegów ochrony w sadzie;
  • bezpieczeństwo żywności (owoców).

Co roku organizmy szkodliwe dla roślin niszczą aż 40% światowych plonów. Straty te szacowane są na około 290 miliardów dolarów rocznie. Ustanowienie 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin zostało zaproponowane przez Finlandię. Propozycja ta otrzymała poparcie Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin (IPPC), Organizacji ds. Żywności i Rolnictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (FAO) oraz 73. Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości społeczeństw na całym świecie na temat tego, jak ważne i niezbędne są rośliny dla godnego życia i zdrowego funkcjonowania człowieka oraz tego, w jaki sposób ochrona zdrowia roślin może przyczynić się do wyeliminowania głodu, zmniejszenia ubóstwa, ochrony środowiska i pobudzenia rozwoju gospodarczego poszczególnych państw. Dlatego zasadnym staje się hasło „CHRONIĄC ROŚLINY – CHRONISZ ŻYCIE”.

61. Ogólnopolską Konferencję Ochrony Roślin Sadowniczych wsparli uczestnicy branżowi: Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii i Owoców Jagodowych, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, Stowarzyszenie Plantatorów Borówki Amerykańskiej im. Kazimierza Pliszki, Stowarzyszenie Polskich Szkółkarzy, Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, Związek Sadowników Polskich, Związek Szkółkarzy Polskich, Agro Research Consulting.

Patronat medialny nad konferencją sprawowały: wydawnictwo OIKOS; czasopisma: „Jagodnik”, „Miesięczni praktycznego sadownictwa”, „Sad nowoczesny”, „Warzywa i owoce miękkie”; portale: „e-sadownictwo.pl”, „sad24.pl”, „sadyogrody.pl rynek owoców i warzyw”, „warzywapolowe.pl” oraz radio VICTORIA.

W tegorocznym spotkaniu wzięło udział 450 osób, w tym: sadownicy i producenci roślin jagodowych, pracownicy nauki i doradztwa rolniczego, inspektorzy ochrony roślin oraz przedstawiciele firm pracujących na rzecz sadownictwa. Wszyscy uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą firm z branży ogrodniczej prezentujących swoje produkty i usługi na stoiskach lub w materiałach konferencyjnych: Agro Research Consulting; Agrosimex Sp. z o.o.; ALONET Alicja Finke; Bayer Sp. z o.o.; Chłodnie KA Barański Sp. z o.o.; Corteva Agriscience; Gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie Anna Nowakowska; ICL Polska Sp. z o.o.; INTERMAG Sp. z o.o.; INVENTIA Sp. z o.o.; Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o.; P.P.H.U. GAS-SYSTEMS; P.P.H.U. Soldrip Sp. z o.o.; SUMI AGRO Poland Sp. z o.o.; Timac Agro Polska Sp. z o.o.; Yara Poland Sp. z o.o.

Relacje z konferencji:

https://esk24.net/wiadomosci-skierniewice/wydarzenia/zdjecia-w-skierniewicach-odbyla-sie-ogolnopolska-konferencja-ochrony-roslin-sadowniczych-pod-patronatem-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi

https://skierniewice.naszemiasto.pl/61-ogolnopolska-konferencja-ochrony-roslin-sadowniczych/ar/c1-7538579

https://radiovictoria.pl/2020/02/konferencja-instytutu-sadownictwa-2/

http://www.sadyogrody.pl/agrotechnika/103/trwa_61_ogolnopolska_konferencja_ochrony_roslin_sadowniczych,20876.html

https://www.radiolodz.pl/posts/58717-o-zmianach-klimatu-i-konsekwencjach-dla-ogrodnictwa-w-skierniewicach

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: