Skip to content

63. Ogólnopolska Naukowa Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych „Strategia JEDNO ZDROWIE w aspekcie ochrony roślin sadowniczych”

Skierniewice, 15 lutego 2024 r.

List Pana Czesława Siekierskiego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

15 lutego 2024 r. w Kinoteatrze Polonez w trybie hybrydowym odbyła się 63. Ogólnopolska Naukowa Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych, poświęcona ważnemu zagadnieniu „Strategia Jedno Zdrowie w aspekcie ochrony roślin sadowniczych”. Projekt został dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała nauka II”. Wydarzenie zgromadziło czołowych ekspertów z Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego oraz liczne grono entuzjastów i specjalistów z branży.

Konferencję otworzyła prof. dr hab. Dorota Konopacka – Dyrektor IO-PIB, która wraz z zaproszonymi gośćmi podkreślała ważkość omawianych na spotkaniu tematów. W części powitalnej głos zabrali: pan Mirosław Maliszewski – Poseł na Sejm RP i prezes Związku Sadowników RP, pani Małgorzata Flaszka – Zastępca Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pani Beata Ozga Flejszer – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Prof. dr hab. Joanna Puławska zainaugurowała konferencję prezentacją pt. “One Health – Jedno Zdrowie a ochrona roślin”, podkreślając w niej wzajemne powiązania zdrowia ludzkiego, zdrowia zwierząt i środowiska oraz znaczenie współpracy między różnymi sektorami – medycyną i weterynarią, naukami o środowisku, zdrowiem publicznym i innymi pokrewnymi dziedzinami, w celu rozwiązania złożonych problemów związanych ze zdrowiem.

Następnie dr Sylwester Masny z IO-PIB podzielił się swoimi badaniami nad możliwościami ograniczenia stosowania środków chemicznych w zwalczaniu parcha jabłoni.

Jednym z kluczowych zagadnień poruszonych podczas konferencji było ryzyko nabywania odporności przez szkodniki w kontekście wycofywania środków ochrony roślin. Dr Michał Hołdaj przybliżył uczestnikom najnowsze badania i obawy związane z tą kwestią.

Na temat narastającego problemu antraknozy w przechowywaniu jabłek i gruszek wypowiedział się mgr inż. Hubert Głos, podkreślając konieczność wprowadzania skutecznych strategii zapobiegawczych. Dr Agata Broniarek-Niemiec przedstawiła natomiast najważniejsze problemy i zagrożenia związane z chorobami kory i drewna w sadach drzew pestkowych, podkreślając niebezpieczeństwa, które mogą grozić produkcji.

Dr Małgorzata Sekrecka omówiła definicję sadów sokowych oraz szanse i zagrożenia związane z ich prowadzeniem.

W dalszej części konferencji, dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO zaprezentował ekonomiczne i środowiskowe aspekty regulowania zachwaszczenia w sadach i jagodnikach, proponując możliwe rozwiązania. Z kolei dr hab. Grzegorz Doruchowski, prof. IO przedstawił innowacyjne podejście do ochrony roślin sadowniczych, opierające się na dwuwentylatorowym opryskiwaczu sadowniczym z indywidualnie rulowanym strumieniem powietrza.

Kolejne prezentacje skupiały się na badaniach monitorujących pozostałości środków ochrony roślin w owocach (dr Artur Miszczak), aktualnych zagrożeniach ze strony patogenów w jagodnikach (dr Monika Michalecka) oraz warunkach rozwoju i  strategiach zwalczania muszki plamoskrzydłej (dr Wojciech Warabieda, dr Wojciech Piotrowski).

Prof. dr hab. Mirosława Cieślińska zaprezentowała wyniki badań dotyczących identyfikacji sprawców najgroźniejszych chorób wirusowych i fitoplazmatycznych maliny i truskawki. Jej prezentacja pozwoliła zgromadzonym na głębsze zrozumienie zagrożeń, jakie stwarzają te choroby dla upraw sadowniczych.

Równie ważna była prezentacja dotycząca zagrożeń ze strony gatunków inwazyjnych, w której dr Małgorzata Sekrecka przedstawiła wyniki monitoringu wiśni, śliwy i maliny.

Mgr Karolina Felczak-Konarska z firmy FERTICO omówiła natomiast ważne ekonomicznie patogeny truskawki, które zidentyfikowano na plantacjach w sezonie 2022-2023, a mgr inż. Wojciech Niemiec z Agrosimex zaprezentował potencjał wykorzystania proekologicznych preparatów w ochronie roślin sadowniczych, które mogą otwierać nowe perspektywy dla producentów w zakresie ekologicznych praktyk uprawowych.

Przez cały czas trwania konferencji prezentowane były również postery, na których przestawiono najnowsze wyniki badań naukowych dotyczące m.in. przyczyn zamierania drzewek jabłoni, sprawców gnicia gruszek, zwalczania zarazy ogniowej czy identyfikacji potencjalnych wektorów bakterii Xylella fastidiosa. Konferencja zakończyła się dyskusją, w której uczestnicy mieli możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawania pytań ekspertom. To wydarzenie stanowiło nie tylko doskonałą okazję do wymiany wiedzy i poglądów, ale także było inspirującą platformą do współpracy nad rozwiązaniami mającymi na celu ochronę roślin sadowniczych w duchu idei „Jedno Zdrowie”.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała nauka II”.

UWAGA: Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna cześć niniejszych materiałów nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody autorów.

Materiały konferencyjne
Sesja posterowa

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: