Skip to content

Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa − PIB

Innowacyjne technologie przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw

Skierniewice, 30 czerwca 2023 r.

30 czerwca 2023 roku odbył się Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa − Państwowego Instytutu Badawczego. W ramach wydarzenia szczególną uwagę poświęcono możliwościom jakie oferuje unikalne w skali kraju Laboratorium Fizjologii Pozbiorczej Produktów Ogrodniczych (LFPPO) oraz Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych (CPPO), które powstały w naszej jednostce w wyniku realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W tym roku skoncentrowano się na tematach związanych z przechowywaniem oraz przetwarzaniem owoców i warzyw, co stworzyło doskonałą okazję do zgłębienia wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w tych dziedzinach. Przybyłych tego dnia Gości powitała Pani Prof. dr hab. Dorota Konopacka, Dyrektor IO-PIB. Dzień Otwartych Drzwi IO-PIB to spotkanie stanowiące platformę do dzielenia się wiedzą z szerokim gronem odbiorców, w tym przede wszystkim: z praktykami – sadownikami, warzywnikami, przetwórcami, a także z pracownikami służb doradczych – m.in. tj. ODR, WIORIN i uczelni wyższych oraz sposobnością do nawiązania trwałej współpracy. Po części oficjalnej można było wysłuchać merytorycznych wykładów zaprezentowanych przez ekspertów z różnych dziedzin. Dr inż. Krzysztof P. Rutkowski przedstawił informacje na temat Projektu LFPPO oraz omówił innowacyjne technologie przechowywania owoców różnych gatunków, wskazując na szanse i jednocześnie zagrożenia z tym związane. Następnie Dr inż. Maria Grzegorzewska przedstawiła wyniki pilotażowych doświadczeń z zakresu nowoczesnych technologii przechowywania warzyw, a Dr inż. Zbigniew B. Jóźwiak poruszył zagadnienia i aktualne problemy techniczne w przechowalnictwie produktów ogrodniczych. W trakcie kolejnego wykładu Dr hab. inż. Monika Mieszczakowska-Frąc, profesor IO, przedstawiła bieżące wyzwania dla przetwórstwa owoców i warzyw, podkreślając znaczenie dostosowywania się do zmieniających się potrzeb rynku. Pan inż. Sebastian Siarkowski zaprezentował możliwości Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych (CPPO), utworzonego jako element wsparcia dla nauki oraz małego, średniego i dużego przetwórstwa. Podczas wydarzenia uczestnicy mogli zapoznać się zmateriałami promującymi wyniki uzyskane podczas realizacji Programu Wieloletniego IO-PIB 2015-2020 oraz projektów aktualnie prowadzonych w naszej jednostce. Tego dnia można było również zwiedzić Laboratorium Fizjologii Pozbiorczej Produktów Ogrodniczych oraz Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych i skonsultować się z pracownikami naukowymi, by poznać więcej szczegółów w dziedzinach innowacyjnych technologii i metod przechowywania oraz przetwarzania owoców i warzyw.

Dzień Otwartych Drzwi IO-PIB był znakomitą i niepowtarzalną okazją do zapoznania się z najnowszymi metodami oraz kierunkami rozwoju branży, a także szansą do nawiązania cennych kontaktów z wiodącymi specjalistami z sektora przechowalnictwa i przetwórstwa owoców i warzyw naszego Instytutu.

Patronat medialny nad wydarzeniem był sprawowany przez: Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD, portal internetowy Sad24.pl, egłos.pl, Głos Skierniewic i Okolicy oraz radio RSC.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: