Skip to content

Aktualności

2022

Komunikat z 18 lipca 2022 r. o wznowieniu programu publikowania otwartego Springer

Komunikat z 2 czerwca 2022 r. o licencjach WBN i programach publikowania otwartego

3.06.2022

Elsevier  – Wiosenna seria webinariów Elsevier Online Training Hub  

22.02.2022

Zapraszamy na serię szkoleń online organizowanych przez firmę Elsevier w dniach 1.03 – 26.04.2022 r.

Zaplanowane webinaria będą na temat danych badawczych, publikowania w modelu open access oraz istotnych zagadnień związanych z efektywnym wykorzystaniem Scopus, SciVal i ScienceDirect.  

Wszystkie szkolenia odbędą się w języku polskim, wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Terminy szkoleń i linki do rejestracji 


Komunikat WBN (14.02.2022) o programie publikowania otwartego Springer

Komunikat WBN (20.01.2022) o programie publikowania otwartego Elsevier


2020

Wrześniowa seria prezentacji internetowych Research. Smarter. i Akademii Web of Science i InCites.

Terminy prezentacji i linki do rejestracji


Elsevier – szkolenia online w języku polskim 
28 kwietnia 2020

Uprzejmie informujemy, że specjalnie dla polskich uczelni i jednostek naukowych, w Elsevier został przygotowany cykl szkoleń on-line w języku polskim.
Tematy i terminy szkoleń oraz linki do rejestracji

Szkolenia Elsevier (nie tylko w języku polskim) są także dostępne na kanale Elsevier na platformie BrightTalk


WBN – Zdalny dostęp do zasobów spoza sieci akademickiej
28 kwietnia 2020 r.

Na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki ukazała się informacja określająca możliwość tworzenia indywidualnych kont użytkowników, które pozwalają na zdalny dostęp do zasobów spoza sieci akademickiej do zasobów na serwerach wydawców (Elsevier (ScienceDirect i Scopus), SpringerLink , Web of Science, Wiley) i nie wymagają mechanizmów typu vpn, proxy, han lub logowania federacyjnego.

Link do rejestracji 


Marcowe szkolenia online Web of Science Group Training

Zapraszamy na marcowy cykl szkoleń internetowych Akademii Web of Science i InCites.

Zaproszenie oraz terminy szkoleń i linki do rejestracji


Lutowe szkolenia online Web of Science Group Training

Zapraszamy na lutowy cykl szkoleń internetowych Akademii Web of Science i InCites.

Zaproszenie oraz terminy szkoleń i linki do rejestracji


2019

Grudniowe szkolenia online Web of Science Group Training

Zapraszamy na grudniowy cykl szkoleń internetowych Akademii Web of Science i InCites.

Zaproszenie oraz terminy szkoleń i linki do rejestracji


Listopadowe szkolenia online Web of Science Group Training

Zapraszamy na listopadowy cykl szkoleń internetowych Akademii Web of Science i InCites.

Zaproszenie oraz terminy szkoleń i linki do rejestracji


 – dostęp testowy

BioOne Complete to pełnotekstowa baza danych, która zawiera 209 wiodących, recenzowanych tytułów czasopism z nauk biologicznych, środowiskowych, ekologii, rolnictwa, zoologii, weterynarii, ogrodnictwa, i nauk o środowisku pochodzących od 157 wydawców. 81% tytułów indeksowanych w bazie posiada wskaźnik Impact Factor. Baza zawiera ponad 140 000 artykułów.

Dostęp jest możliwy z komputerów zarejestrowanych w sieci Instytutu Ogrodnictwa.

Adres dostępu: http://www.bioone.org

Termin dostępu testowego: od 10 października do 11 listopada 2019 r.

Materiały informacyjne dla użytkowników bazy:

Lista tytułów indeksowanych w bazie (pdfexcel)

Prezentacja bazy


Październikowe szkolenia online Web of Science Group Training

Zapraszamy na październikowy cykl szkoleń internetowych Akademii Web of Science i InCites.

Zaproszenie oraz terminy szkoleń i linki do rejestracji


Wrzesień/październik szkolenia online Web of Science Group Training

Zapraszamy na wrześniowo-październikowy cykl szkoleń internetowych Akademii Web of Science i InCites.

Zaproszenie oraz terminy szkoleń i linki do rejestracji


 – dostęp testowy

Taylor & Francis Group publikuje ponad 2500 recenzowanych czasopism we współpracy z 700 renomowanymi towarzystwami i instytucjami naukowymi. Publikacje te obejmują tematycznie większość dziedzin nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, przyrodniczych, matematycznych, inżynieryjnych oraz technicznych.

Dostęp testowy obejmuje pakiety czasopism Social Sciences & Humanities Library (zawiera ponad 1400 czasopism) https://librarianresources.taylorandfrancis.com/product-info/journals/social-science-humanities-library/

oraz Science & Technology Library (zawiera ponad 500 czasopism)  https://librarianresources.taylorandfrancis.com/product-info/journals/science-technology-library/

Listy tytułów czasopism wchodzących w skład wybranych kolekcji: Social Sciences & Humanities LibraryScience & Technology Library

Możliwość dostępu ze wszystkich komputerów znajdujących się w sieci Instytutu Ogrodnictwa.

Adres dostępu: http://www.tandfonline.com

Termin dostępu testowego: od 2 września do 1 października 2019 r.


Lipcowe/sierpniowe szkolenia online Web of Science Group Training

Zapraszamy na lipcowo-sierpniową serię szkoleń online dotyczących przede wszystkim bazy Web of Science, ale również innych narzędzi wspierających naukowców w procesie badawczym.

Wszystkie szkolenia odbędą się w języku polskim, wymagana jest wcześniejsza rejestracja.


2018

CAB Abstracts 1973 to Date i Food Science and Technology Abstracts  – dostęp testowy

CAB ABSTRACTS to bibliograficzna baza danych obejmująca znaczącą literaturę badawczo-rozwojową w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa, zdrowia ludzkiego i odżywiania, zdrowia zwierząt oraz zarządzania i ochrony zasobów naturalnych. Zakres czasowy: od 1973  – na bieżąco.

Food Science and Technology Abstracts (FSTA) to obszerna specjalistyczna baza danych na temat żywności, żywienia, technologii produkcji, biotechnologii, toksykologii itd. Artykuły istotne dla sektora spożywczego wybrane są z ponad 1800 czasopism i wielu innych rodzajów literatury (książek, materiałów konferencyjnych, patentów, norm, przepisów prawnych itp.). Zakres czasowy: 1969 – na bieżąco; aktualizowana co tydzień.

Możliwość dostępu – ze wszystkich  komputerów znajdujących się w sieci Instytutu Ogrodnictwa.
Adres dostępu:
http://ovidsp.ovid.com/autologin.cgi

Możliwość korzystania (po zalogowaniu) z zasobów poza siecią Instytutu Ogrodnictwa:
Adres dostępu:
http://ovidsp.ovid.com

Termin dostępu testowego:  od 27 lutego do 29 marca 2018 r.


2017

 – dostęp testowy

W ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki uruchomiony został krajowy dostęp testowy do narzędzia InCites Benchamarking & Analytics na platformie Web of Science

Możliwość dostępu ze wszystkich komputerów znajdujących się w sieci Instytutu Ogrodnictwa pod warunkiem, że każdy kto zechce skorzystać z tego narzędzia założy dodatkowo osobiste konto na platformie Web of Science. Informacje dotyczące wprowadzenia do InCites B&A oraz kalendarz prezentacji online i sesji szkoleniowych znajdują się w broszurze.

Kompendium wiedzy na temat tego narzędzia: https://clarivate.savoinspire.com/ickompedium/

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://wbn.icm.edu.pl/komunikaty/

Termin dostępu testowego: od 06.11.2017 do 06.12.2017


2013

dostęp testowy

Baza zawiera tytuły z wielu obszarów wiedzy, głównie z szeroko rozumianej humanistyki, ale także z nauk ścisłych, matematyki i techniki. Dostęp obejmuje pełnotekstową kolekcję czasopism zgromadzonych na platformie JSTOR wraz z zasobem archiwalnym.

Możliwość dostępu ze wszystkich komputerów znajdujących się w sieci Instytutu Ogrodnictwa.

Adres dostępu: http://www.jstor.org/

Termin dostępu testowego: do 30 listopada 2013 r. 


Cab Abstracts – dostęp testowy

Baza bibliograficzno-abstraktowa wydawnictwa CABI Publishing, opracowywana przez wybitnych specjalistów z dziedziny nauk środowiskowych. Zawiera ponad 6,5 miliona rekordów z ponad 11 000 czasopism, książek, referatów, materiałów konferencyjnych, raportów i innej literatury publikowanej w ponad 116 krajach świata. Abstraktowe rekordy wyposażane są w linki do pełnych tekstów artykułów z czasopism dostępnych w kolekcjach oferowanych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki, w prenumeracie instytucji, a także do materiałów oferowanych w sieci Internet, w dostępie otwartym.

Możliwość dostępu – ze wszystkich  komputerów znajdujących się w sieci Instytutu Ogrodnictwa.

Adres dostępu: 
http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&NEWS=n&CSC=Y&PAGE=main&D=caba  

Termin dostępu testowego:  od 11 września do 10 listopada 2013 r.


Uprzejmie informujemy, że od maja br. biblioteka Instytutu Ogrodnictwa działa przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3


Od dn. 18 lutego  2013 r. rozpoczynamy scalanie księgozbiorów bibliotek Oddziałów Sadownictwa i Warzywnictwa. W związku z powyższym  nie będzie możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych. Prace te mogą potrwać około miesiąca. 


2012

ibuk.pl – Testowy dostęp do serwisu polskich książek elektronicznych

Dostęp testowy obejmuje 1798 tytułów książekz zakresu nauk ekonomicznych, matematyczno-przyrodniczych,  informatyki, literatury faktu, medycyny, prawa, literatury popularnonaukowej.

Możliwość dostępu ze wszystkich  komputerów znajdujących się w sieci Instytutu Ogrodnictwa oraz z komputerów domowych (warunek: zgłoszenie się do Biblioteki po hasło i login).

Termin dostępu testowego: od 26 listopada do 27 grudnia 2012 r.

Adres dostępu: http://korpo.ibuk.pl/katalog.php


Nowy wykaz czasopism naukowych wraz z punktacją

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2012 r.


Książki wydawcy Cambridge University Press – testowy dostęp.

Platforma Cambridge Books Online zawiera ponad 13 000 książek – w większości nowości wydawniczych, podzielonych na wiele kolekcji tematycznych

Dostęp testowy obejmuje następujące kolekcje książek:

Science and Engineering  (Astronomy, Chemistry, Computer Science, Earth and Environmental Sciences, Engineering General Science , Life Sciences, Mathematics, Physics)

Special Collections (Environmental Studies)

Medicine  

Możliwość dostępu ze wszystkich  komputerów znajdujących się w sieci Instytutu Ogrodnictwa.

Termin dostępu testowego: (od 2  kwietnia do 4 czerwca br)

Adres dostępu: http://ebooks.cambridge.org/


Książki wydawcy CABI na platformie OvidSP – testowy dostęp.

CABI jest uważany za światowej klasy wydawcę, dostarczającego specjalistycznych informacji w zakresie rolnictwa, nauk środowiskowych, nauk o żywności oraz wszelkich pokrewnych dyscyplin.

Dostęp testowy obejmuje następujące kolekcje książek:

– CAB Agriculture e-Book Collection

– CAB Environmental Science e-Book Collection

– CAB Human & Food Science e-Book Collection

– CAB Plant Science e-Book Collection

Możliwość dostępu – ze wszystkich  komputerów znajdujących się w sieci Instytutu Ogrodnictwa.

Termin dostępu testowego: od 25 marca do 24 kwietnia br.

Adres dostępu: http://ovidsp.ovid.com/autologin.html.


Z uwagi na rozpoczynający się remont w budynku przy ul. Pomologicznej 18, część księgozbioru biblioteki Oddziału Sadownictwa zostaje przeniesiona na ul. Reymonta 18 (budynek Hotelu Polonia). W związku z powyższym wystąpią okresowe utrudnienia w zapewnieniu Użytkownikom właściwej obsługi.


Sprawdzanie indeksu H – instrukcja 


Formularz – aktywny do dnia 10.02.2012

Udostępnij na: