Skip to content

Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych – dokumenty

Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych (Laboratory of Quality Investigation of Horticulture Products)

Certyfikat akredytacji

Zakres akredytacji

Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

Oferta badań

Ankieta

Próbki do badań przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach   800 – 1500

Próbki wysyłane pocztą wraz z aktualnym drukiem zlecenia kierować na adres:
INSTYTUT OGRODNICTWA – PIB
Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych
ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
 
 

Kontakt

INSTYTUT OGRODNICTWA – PIB
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych
ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice 

Kierownik Pracowni  Przetwórstwa i Oceny Jakości Owoców i Warzyw
Prof. IO – dr hab. inż. Monika Mieszczakowska-Frąc

e-mail: monika.mieszczakowska@inhort.pl
tel. 46 834 54 27
fax: 46 833 31 86

p.o. Kierownik Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych
Kierownik techniczny: mgr inż. Wioletta Popińska
e-mail: Wioletta.Popinska@inhort.pl
tel. 46 834 53 24; 514 768 026

Kierownik ds. jakości mgr Katarzyna Niedzwiadek
e-mail: katarzyna.niedzwiadek@inhort.pl
tel. 46 834 52 95; 514 768 026

OBSŁUGA KLIENTA:
mgr inż. Emilia Kowalczyk

e-mail: emilia.kowalczyk@inhort.pl
tel.: 46 834 52 31

Udostępnij na: