Skip to content

PACTT Science Business Innovation Expo 2022

Łódź, 18-19 maja 2022 r.

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w dniach 18-19 maja 2022 roku zaprezentował swój dorobek na Ogólnopolskich Targach Innowacji Polskich Uczelni i Instytutów Badawczych zorganizowanych przez Politechnikę Łódzką, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii. PACTT to ogólnopolskie zrzeszenie uczelnianych jednostek, którego celem jest współpraca podobnych jednostek naukowych w zakresie szeroko rozumianej komercjalizacji wyników badań oraz wymiana dobrych praktyk i doświadczeń.

Podczas wydarzenia na stoisku IO-PIB zaprezentowano materiały promujące innowacyjne Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych (CPPO), oraz upowszechniano cele
i założenia wybranych projektów realizowanych w jednostce: LFPPO „Laboratorium fizjologii pozbiorczej produktów ogrodniczych”, RCBO „Regionalne Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej jako ośrodek integrujący ochronę ex situ różnorodności biologicznej województwa łódzkiego”, PROMIO „Promocja gospodarcza regionu woj. Łódzkiego poprzez internacjonalizację działalności badawczo-rozwojowej i edukacyjnej Instytutu Ogrodnictwa” oraz BIO-FERTIL – „Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie”.

Przedstawiono także ofertę Instytutu na usługi badawcze dla producentów i przetwórców owoców i warzyw oraz innych zleceniodawców, m.in. labortoria, które w swojej ofercie posiadają przeprowadzenie badań, takich jak: potwierdzenie tożsamości odmianowej roślin, analiza materiału roślinnego za pomocą cytometrii przepływowej, oraz analizy mikrobiologiczne gleby i podłoży. Uczestnicy wydarzenia odwiedzający stoisko Instytutu mieli także okazję do zapoznania się z ofertą Akredytowanego Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych, Laboratorium chorób roślin,  Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich oraz Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności, a także zaznajomić się z ofertą odmian wyhodowanych przez Instytutu Ogrodnictwa – PIB.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: