Skip to content

Podziękowania dla Instytutu Ogrodnictwa

W IV kwartale 2020 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS) na którym m.in. podsumowano działalność Stowarzyszenia i kolejną kadencję jej władz, a także podkreślono olbrzymi wkład Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach w rozwój całej branży owocowo-warzywnej, w tym sokowniczej. Podziękowano również za owocną współpracę, otwartość i wszelkie inicjatywy Dyrekcji, jak również ekspertom Instytutu. Szczególne wyrazy uznania otrzymał, jeden z inicjatorów Dobrowolnego Systemu Kontroli soków i nektarów, – profesor Witold Płocharski, który  za swoje zasługi dla całej branży sokowniczej oraz Stowarzyszenia, został wybrany na członka w kolejnej kadencji Zarządu KUPS, którym jest nieprzerwanie od 1993 roku.

Podziękowanie za zaangażowanie pracowników

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: