Skip to content

Rośliny ozdobne

Broszura: Dawne odmiany do ogrodów przydomowych. Rośliny ozdobne. Lilie.

Kolekcja ozdobnych roślin cebulowych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Programu Wieloletniego IHAR–PIB/IO pod nazwą „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, zadanie 1.3

Kolekcja Róż Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach prowadzona w ramach realizacji zadań badawczych Programu Wieloletniego IHAR-PIB/IO 2015-2020 ,,Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”

Galeria zdjęć

Kolekcja ozdobnych roślin cebulowych Instytutu Ogrodnictwa – 2020 rok

Atlas odmian – ulotki informacyjne odmian róży‘Adam Chodun’‘Chopin’‘Iwona’‘Jarocin’,  ‘Kazimierz Walter’‘Konstancin’‘Kórnik’‘Mazowsze’‘Merkury 2000’‘Mikołaj Kopernik’‘Prof. Kownas’‘Św. Tereska’‘Veneda’‘Venrosa’‘Wspomnienie Lata’

Broszura: Dawne odmiany do ogrodów przydomowych. Rośliny ozdobne. Botaniczne gatunki tulipanów

Broszura: Dawne odmiany do ogrodów przydomowych. Rośliny ozdobne. Róże

Kolekcja roślin cebulowych w IO – 2018 rok

Kolekcja róż w IO – 2018 rok

Matysiak B. 2017. Róża owocowa. Działkowiec 12: 34-35.

Matysiak B. 2018. Frost tolerance of selected Rosa cultivars from the collection of Gene Bank at Research Institute of Horticulture in Poland during spring deacclimation under warming climate. 2nd International Conference on the Scientific Actualities and Innovations in Horticulture 2018, SAIH 2018 “Development and Technology”, Kaunas, June 4-6, 2018, Program and Abstracts: 152-153. PREZENTACJA

Matysiak B. 2019. Ocena podatności polskich odmian róż na czarną plamistość Diplocarpon rosae oraz ich zimotrwałość w warunkach Polski centralnej. I Sympozjum Różane, PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, 14-16 czerwca 2019, Materiały konferencyjne – program i streszczenia, str. 24-25. POSTER

Treder J., Sochacki D. 2018. Tulipany w kolekcji ozdobnych roślin cebulowych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. W: Ozdobne rośliny cebulowe – produkcja i zastosowanie (Red.: D. Sochacki, J. Rabiza-Świder, E. Skutnik). Monografia wydana z okazji konferencji naukowej, 24 kwietnia 2018, Katedra Roślin Ozdobnych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa 2018: 158-163. PREZENTACJA

Udostępnij na: