Skip to content

Badania podstawowe na rzecz rolnictwa ekologicznego

FINANSOWANE PRZEZ MRiRW
Kwota dotacji w 2022 r.: 593 249 zł

Sadownictwo metodami ekologicznymi: Badania i ocena substancji podstawowych stosowanych w ochronie roślin sadowniczych w uprawie ekologicznej. Opracowanie przewodnika w zakresie rodzaju i sposobu stosowania substancji podstawowych w rolnictwie ekologicznym, z uwzględnieniem dotychczasowych badań i opracowań oraz dostępnej wiedzy, zgodnego z przepisami dotyczącymi środków ochrony roślin; Zastosowanie substancji podstawowych jako element zwiększający skuteczność metod ograniczających populację nasionnic oraz chrabąszcza majowego.
Zastosowanie substancji podstawowych do ograniczania populacji agrofagów (szkodników i chorób) na rokitniku.

Kierownik zadania: dr Małgorzata Tartanus
Całkowita wartość zadania: 255 749 zł
Dofinansowanie przez MRiRW: 255 749 zł

Sprawozdanie

Wytyczne dotyczące podstawowych substancji dopuszczonych do stosowania w ekologicznych uprawach sadowniczych

Warzywnictwo, w tym uprawa ziół, metodami ekologicznymi: podnoszenie efektywności i wydajności w ekologicznej uprawie roślin warzywniczych, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań zastępujących praktyki i środki produkcji niedozwolone w produkcji ekologicznej;
Wpływ różnych ściółek organicznych na wzrost i plonowanie cukinii, ogórka i dyni olbrzymiej oraz na poprawę żyzności i właściwości fizycznych gleby w uprawie ekologicznej

Kierownik zadania: Teresa Sabat
Całkowita wartość zadania: 450 000 zł
Dofinansowanie przez MRiRW: 337 500 zł

Sprawozdanie

Udostępnij na: