Skip to content

Innowacyjny opryskiwacz dwuwentylatorowy z asymetryczną regulacją powietrza DIVENT

Tytuł projektu: Innowacyjny opryskiwacz dwuwentylatorowy z asymetryczną regulacją powietrza DIVENT
Tytuł projektu w języku angielskim: 
An innovative double-fan sprayer with asymmetrically adjustedair discharge system
Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Wykonawca: „AGROLA” Zakład Handlowo-Produkcyjny Zdzisław Niegowski, Instytut Ogrodnictwa
Kierownik projektu w IO: dr G. Doruchowski
Okres realizacji: 01.07.2017 – 31.10.2020
Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0006/17-00

Opis:
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego opryskiwacza sadowniczego z asymetryczną regulacją strumienia powietrza. Koncepcja opryskiwacza opiera się na systemie emisji strumienia powietrza wspomagającego nanoszenie środków ochrony roślin na drzewa, który produkowany jest przez dwa niezależnie napędzane i regulowane wentylatory. System taki pozwala na precyzyjne dopasowanie parametrów pracy opryskiwacza do opryskiwanych obiektów i warunków zewnętrznych, a zwłaszcza warunków pogodowych. To z kolei umożliwia istotne ograniczenie strat środków ochrony roślin i precyzyjne ich nanoszenie w koronach drzew, co przekłada się na wymierne korzyści ekonomiczne dla wykonawcy zabiegów oraz znaczne ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia środowiska

Udostępnij na: