Skip to content

PRZECHOWYWANIE NASIENIA TRUTNI PSZCZOŁY MIODNEJ GWARANCJĄ UTRZYMANIA PULI GENOWEJ PSZCZÓŁ O NAJWYŻSZEJ WARTOŚCI HODOWLANEJ I UŻYTKOWEJ

DOTACJA NA REALIZACJĘ PROJEKTU PT „PRZECHOWYWANIE NASIENIA TRUTNI PSZCZOŁY MIODNEJ GWARANCJĄ UTRZYMANIA PULI GENOWEJ PSZCZÓŁ O NAJWYŻSZEJ WARTOŚCI HODOWLANEJ I UŻYTKOWEJ” PRZYJĘTEGO DO REALIZACJI W NA PODSTAWIE ZLECENIA MINISTRA EDUKACJI i NAUKI FINANSOWANEGO PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI.

Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. IO

Okres realizacji: 2022 – 2024

Kwota dotacji: 1 500 000,00 zł

Kwota ogółem: 1 500 000,00zł

Nr umowy: MEiN/2022/DPI/1813

Celem projektu jest opracowanie efektywnej metody konserwacji nasienia trutni w warunkach chłodniczych i głębokiego mrożenia. Przełoży się to na zachowanie puli genetycznej pszczół o najwyższej wartości hodowlanej i użytkowej, jak również transport materiału biologicznego na znaczne odległości, a tym samym szersze wykorzystanie przechowywanego nasienia do unasieniania matek pszczelich przez hodowców realizujących programy hodowlane.

Udostępnij na: