Skip to content

Szkolenie pt. „Precyzyjne nawadnianie roślin”

„Precyzyjne nawadnianie roślin” to kolejne webinarium zorganizowane przez Instytut Ogrodnictwa. Koordynatorem i jednym z wykładowców tego wydarzenia był prof. dr hab. Waldemar Treder − kierownik Pracowni Nawadniania w Zakładzie Agroinżynierii IO, który mówił o zasadach integrowanego nawadniania roślin. Mgr Katarzyna Wójcik zapoznała uczestników z narzędziem jakim jest Internetowa Platforma Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych, dostępna na stronie Instytutu pod adresem www.nawadnianie.inhort.pl. Dr Krzysztof Klamkowski przybliżył słuchaczom różne sposoby oraz urządzenia służące do pomiarów i określenia parametrów wilgotności gleby. Dr Bartłomiej Nowak z firmy Inventia SP. z o.o. przedstawił innowacyjne rozwiązanie sterowania nawadnianiem za pomocą sygnału radiowego „Agreus” opracowanego w ramach projektu eSAD („Opracowanie innowacyjnego systemu pomiaru rozproszonego parametrów klimatyczno-glebowych jako narzędzia optymalizacji nawadniania, ochrony roślin i prac agrotechnicznych”). Wyniki badań dotyczących zastosowania zautomatyzowanego systemu nawodnieniowego w efektywności nawadniania borówki amerykańskiej i jego wpływie na plonowanie – w swojej prezentacji omówiła mgr Anna Tryngiel-Gać. Ostatni temat poruszony podczas spotkania przez dr hab. Romana Rolbieckiego, prof. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy obejmował nowoczesne systemy deszczowniane, a w szczególności o korzyściach wynikających z zastosowania tego typu nawadniania.

Ze względu na dużą liczbę zainteresowanych, e-szkolenie  transmitowane było za pośrednictwem platformy konferencyjnej TrueConf, jak również portalu YouTube – kanał Instytutu Ogrodnictwa (https://www.youtube.com/channel/UCg9QIWchcChcQBewppMLnVg/featured).

Transmisję z webinarium obejrzało łącznie 240 osób, (w tym m.in. sadownicy, inspektorzy ochrony roślin, doradcy z ośrodków rolniczych, przedstawiciele prasy specjalistycznej, Izb Rolniczych, IUNG-PPIB, MRiRW, firm branżowych oraz nauczyciele szkół rolniczych), wśród których upowszechnianie były również wyniki uzyskane w trakcie realizacji PW IO (2015-2020) „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: