Skip to content

Wizyta Pana Marszałka Grzegorza Schreibera w Instytucie Ogrodnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym

4 marca 2021 r. Instytut Ogrodnictwa – PIB (The National Institute of Horticultural Research) miał zaszczyt gościć Pana Grzegorza Schreibera − Marszałka województwa łódzkiego wraz ze współpracownikami. Po krótkiej prezentacji dotyczącej działalności i kompetencji IO-BIP rozpoczęło się spotkanie robocze oraz dyskusja nad koncepcją uruchomienia, na bazie infrastruktury jednostki w Skierniewicach Centrum Rozwoju Nauk Ogrodniczych i Edukacji Ekologicznej (tzw. Zielony Kopernik) oraz nad możliwością nawiązania nowych form współpracy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z Instytutem Ogrodnictwa – PIB w priorytetowych obszarach rozwoju województwa łódzkiego. Pan Marszałek Grzegorz Schreiber podkreślił znaczenie rolnictwa i ogrodnictwa dla rozwoju woj. łódzkiego. Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa – PIB prof. dr hab. Dorota Konopacka po przedstawieniu informacji na temat działalności naukowej jednostki wskazała na punkty styczne, które mogą być polem do wspólnych działań. Jedną z tych aktywności jest koncepcja utworzenia Centrum o charakterze naukowo-edukacyjnym, którego ideę dyskutowano podczas wcześniejszego spotkania przedstawicieli obydwu jednostek. Na spotkaniu nakreślono kierunki wspólnych działań dla wzmocnienia potencjału rolnictwa, a przede wszystkim ogrodnictwa woj. łódzkiego.

Szacowni goście odwiedzili także Pracownię Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej Owoców i Warzyw (wchodzącą w zasoby Zakładu Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw), którego załoga pod kierownictwem dr. Krzysztofa Rutkowskiego jest beneficjentem projektu „Laboratorium Fizjologii Pozbiorczej Produktów Ogrodniczych”. Dzięki projektowi współfinasowanemu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014–2020 w IO-PIB powstanie najnowocześniejsza w Polsce komórka badawczo-rozwojowa w dziedzinie technologii przechowywania produktów ogrodniczych, która pozwoli na prowadzenie badań i kreowanie innowacji (w tym inteligentnych opakowań) oraz komercjalizację wiedzy i wdrażanie zaleceń dla utrzymania wysokiej jakości produktów ogrodniczych zarówno na rynek krajowy jak i na eksport (w tym pozyskiwane nowe – dalekie rynki zbytu).

W trakcie wizyty Pan Marszałek miał możliwość zapoznania się z profilem badawczo-naukowym Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności, którego akredytowane laboratorium wykonuje, także komercyjnie dla eksporterów i importerów, oznaczanie przy pomocy najnowocześniejszej aparatury analitycznej z odpowiednią specyficznością i czułością, ponad 400 substancji chemicznych, będących pozostałościami środków ochrony roślin w płodach ogrodniczych. Stosowane w Zakładzie Badania Bezpieczeństwa Żywności, kierowanym przez dr. Artura Miszczaka, metody analityczne są sprawdzane i potwierdzane kilkakrotnie w ciągu roku w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości organizowanych przez Laboratoria Referencyjne UE i uznawane na całym świecie.

Spotkanie zakończyła wizyta na budowie obiektów, powstających dzięki funduszom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014−2020. Po Regionalnym Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej gości oprowadzał dr Mariusz Chojnowski – kierownik merytoryczny projektu. Prof. dr hab. Dorota Konopacka – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa – PIB pokazała gościom Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: