Skip to content

ZESZYTY NAUKOWE TOM 14

Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa

TOM 14

Wpływ systemu uprawy na wzrost i owocowanie trzech odmian gruszy rosnących na dwóch klonach pigwy. (The influence of the training system on the growth and yielding of three pear cultivars budded on two clones of quince)
Ireneusz  Sosna

Wpływ siewek różnych typów gruszy kaukaskiej na wzrost i owocowanie dwóch odmian grusz. (The effect of different types of Pyrus caucasica seedlings on the growth and yield of two pear cultivars)
Alojzy Czynczyk, Maria Stropek

Ocena skuteczności preparatu Diramid w przerzedzaniu zawiązków jabłoni i grusz. (Effectiveness of the preparation Diramid in thinning apple and pear fruitlets)
Alina Basak, Justyna Wieniarska, Paweł Michalski

Wpływ preparatów Arbolin 036 SL i Promalin 3,6 SL na wzrost okulantów jabłoni odmian ‘Szampion” i ‘Jonica’. (The effect of preparations Karbolin 036 SL and Promalin 3,6 SL on growth maiden apple teres of ‘Šampion’ and ‘Jonica’ cultivars)
Magdalena Kapłan

Plonowanie truskawki `Elsanta` w zależności od terminu umieszczenia sadzonek w chłodni. (Yielding of ‘Elsanta’ strawberry plants as influenced by the date of freezing of plugs  in a cold store)
Waldemar Treder, Anna Tryngiel-Gać, Krzysztof Klamkowski

Ocena plonowania i jakości owoców kilku odmian truskawki uprawianej na Warmii. (Yielding and fruit quality of some strawberry cultivars cultivated in the Warmia region)
Kan Kopytowski, Zdzisław Kawecki, Justyna Ewa Bojarska,Vidmantas Stany

Porównanie siły wzrostu i owocowania roślin borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) rozmnożonych metodą tradycyjną i in vitro. (Growth and yielding of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) propagated by traditional and in vitro methods)
Danuta Krzewińska, Kazimierz Smolarz, Alojzy Czynczyk, Danuta Chlebowska

Wpływ saprotro-ficznych mikroorganizmów na rozwój pseudotecjów Venturia inaequalis (cooke) aderh. (Effect of saprophytic microorganisms on the development of Venturia inaequalis pseudothecia)
Beata Meszka, Anna Bielenin

Wpływ stymulatora mobilności przędziorków Stirrup M  na efektywność ich zwalczania w sadach jabłoniowych. (The effectiveness of Stirrup M mobility stimulator in controlling spider mites in apple orchards)
Alicja Maciesiak, Remigiusz W. Olszak

Wpływ terminu zbioru na właściwości przechowalnicze jabłek odmiany ‘Topaz’. (The influence of harvest date on the storability of ‘Topaz’ apples)
Jan Błaszczyk

Wybrane problemy rachunku ekonomicznego na przykładzie specjalistycznych gospodarstw  sadowniczych województwa lubelskiego. (Selected aspects of economic accounting for specialist fruit farms in the Lublin province)
Dariusz Paszko

Miniarkowate (Agromyzidae) wieloletnich roślin zielnych w Polsce. (Leafminers (Agromyzidae) occuring on perennials in Poland)
Aneta Chałańska, Gabriel S. Łabanowski, Grażyna Soika

Udostępnij na: